لینک های دسترسی

بهبودی در وضع بیکاری در ایالات متحده


تعداد بیکاران در ماۀ نومبر در ایالات متحده کاهش یافت و رقم بیکاران جدید از سال ۲۰۰۷ باینطرف کمترین بود.

یک گزارش وزارت کار و کارگر که بروز جمعه منتشر شد حاکیست که تعداد بیکاران از رقمی که طی ۲۶ سال گذشته بیشترین بود، به پیمانۀ صفر اعشاریه دو فیصد کاهش یافت.

این ارقام جدید تعداد بیکاران را به ۱۰٪ رسانید.

در ماۀ گذشته اقتصاد ایالات متحده ۱۱ هزار شغل بیشتر ازانچه ایجاد کرده بود، از دست داد.

این نسبت به ماۀ اکتوبر بهبود عمده ای بود زیرا در ماۀ اکتوبر ایالات متحده ۱۱۱ هزار شغل را از دست داده بود.

این ارقام نشان میدهد که فابریکه ها و شرکت های ساختمانی به از دست دادن مشاغل ادامه میدهد. سکتور خدمات یک تعداد مشاغل ایجاد نمود.

شرکت ها همچنان کارمندان بیشتر مؤقت استخدام میکنند، که شاید علامۀ افزایش در تقاضا و آغاز استخدام توسط شرکت ها باشد.

بیانیۀ رادیوئی اوباما در مورد ایجاد مشاغل

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده تعهد کرده که آنچه را در توان دارد در قسمت ایجاد مشاغل برای امریکائیان انجام خواهد داد.

رئیس جمهور طی بیانیۀ هفته وار رادیوئی و انترنتی خود بروز شنبه گفت هر روز بر اعمار اقتصاد و یافتن مشاغل مثمر برای امریکائیان توجۀ خود را متمرکز میسازد.

او خاطر نشان ساخت که احصائیۀ وزارت کار و کارگر روند مثبتی را در بازار کار نشان میدهد و بیکاری از ۱۰٫۲٪ به ۱۰٪ پائین آمده است.

تعداد مشاغلی که در ماۀ نومبر از دست رفت ۱۱ هزار بود که مقایسۀ ۷۰۰ هزار در اوائل سال خیلی کم میباشد.

اما آقای اوباما گفت یک روند خوب برای ملیون ها امریکائی ای که بیکار هستند، کافی نیست.

او گفت روند های خوب بر سر سفرۀ مردم غذا نمی آورد و یا کرایۀ خانه و یا فیس یونیورستی شان را نمی پردازد.

بعضی امریکائیان تصمیم او را مبنی بر پیشبرد یک اجندای بزرگ داخلی، بشمول اصلاح سیستم حفظ الصحه، بعد از آغاز کارش در خلال بدترین پس روی اقتصادی از سال های ۱۹۳۰ باینطرف، مورد سؤال قرار داده اند.

رئیس جمهور بروز سه شنبه بیانیه ای ایراد نموده و پیشنهادات خود را در مورد تحریک رشد در کاریابی ارائه خواهد نمود.

XS
SM
MD
LG