لینک های دسترسی

افغانستان در سخنرانی جایزه نوبل اوباما


قصر سفید میگوید، قرار است رئیس جمهور اوباما بروز پنجشنبه ،جنگ به رهبری ایالات متحده در افغانستان را در جریان سخنرانی اخذ جایزۀ نوبل صلح در ناروی اظهاردارد.

سخنگوی قصر سفید رابرت گیبس در جریان گزارش مطبوعاتی بروز دوشنبه گفت، اوباما جایزه نوبل صلح را بعد از اعلام فرستادن 30 هزار قوای بیشتر به افغانستان ، اخذ خواهد نمود.

کمیتۀ نوبل نارویژی در اوسلو رئیس جمهور اوباما را در ماه اکتوبربرای جایزۀ پرافتخار نوبل صلح انتخاب نموده بود.اما بعضی از منتقدین به کنایه اشاره نموده اند که رئیس جمهور اوباما در شرایط جنگ ، جایزۀ صلح را بدست میاورد، و این درحالیست که سایرین این موضوع را تحت سوال قرار داده اند که آیا آقای اوباما بعد از گذراندن صرف یک سال ، کار کافی را انجام داده است یا نه ؟

رئیس کمیتۀ نوبل "جگلاند" از این انتخاب دفاع نموده ، از آقای اوباما برای تلاش های فوق العادۀ وی در تقویۀ دیپلوماسی بین المللی و همکاری میان مردم ، ستایش نمود.

آقای جگلاند گفت، این کمیته اهمیت خاص را در" دید و کار اوباما مبنی بر یک جهان بدون سلاح ذروی" قایل شده است.

XS
SM
MD
LG