لینک های دسترسی

هزاران عسکر امریکایی منتظر رفتن به افغانستان


بخاطر عملی ساختن هدف رئیس جمهور اوباما جهت اعزام 30 هزار علاوگی به افغانستان در سال آینده، استقرار قوای پیادۀ بحری و عساکر امریکایی آغاز خواهد شد. طوری به نظر میرسد که تعدادی از عساکر از فارت هود- تکزاس، بزرگترین مرکز نظامی در داخل ایالات متحده اعزام خواهند شد.

____________(اې.ایف.پي) عساکر امریکایی در ایالت کلورادو منتظر پرواز به افغانستان

بکرات گفته میشود که اردو مشابۀ خانوادۀ است، و در فارت هود، بسادگی به نظر میرسد که این مرکز از خانواده ها نیز مرکب میباشد.

اعزام عساکر به عراق و افغانستان بار سنگینی بر شانه های عساکر و خانواده های شان میباشد و آن بار سال آینده با اعزام عساکر بیشتر به افغانستان سنگینتر خواهد شد.

شوهر انجیلا ذولیکافر، سرباز ایالات متحده، در افغانستان مستقر میباشد، و او به تنهایی از سه طفل شان مواظبت میکند.

"فقط آماده هستم تا عساکر به افغانستان برگردند، نتنها شوهر من، بلکه تمام آنها، و ای کاش که مجبور نمیبودیم به افغانستان برویم".

شیری کاونز، دوست ذولیکوفر که نیز عسکر است، بیشتر مشتاق طرح رئیس جمهور اوباما میباشد.

"بیاید آنرا درست انجام بدهیم. اجازه دهید افغان ها به پای خود ایستاده شوند، مانند آنچه در عراق مینمایم، آنها را به پای خود ایستاده ساخته و طوریکه طرح شده از آنجا خارج شویم".

ولی بعضی عساکر نگران اند که شرایط جنگ افغانستان ماموریت آنها را حتی از عراق مغلق تر و خطرناکتر میسازد.

لمانت رایت، یکی از آن سربازان است.

"افغانستان بیشتر کوهستانی است. این جنگِ متفاوت با اراضی متفاوتی میباشد. زمانیکه در عراق بودیم، اراضی هموار بود، قادر بودیم آنچه را که واقع میشود تماشا نمایم، ولی هنوز هم عساکر زخمی و یا کشته میشد، و خانواده های ما نگران بودند. اکنون رفتن به افغانستان ماموریت کاملاً متفاوتی میباشد".

تورن کریس کیلشا قبلاً در افغانستان خدمت نموده است. او میگوید قوای نظامی توانائی عملی سازی طرح رئیس جمهور اوباما را دارد.

"اراضی-- صاحب منصب قوای پیاده میباشم. بخاطر گذشتن از اراضی ناهموار برای ما معاش داده میشود. موضوع فقط خود را آماده ساختن به طریق مبارزه میباشد".

بعضی عساکر در مورد مفکورۀ رئیس جمهور اوباما بخاطر تعین تقسیم اوقات خروج عساکر طی 18 ماه، متردد میباشند، ولی کیلشا میگوید آنها از طرح/ برداشت نادرست نموده اند.

"ظرف 18 ماه خروج مرحله ئی آغاز خواهد شد. طوریکه میدانم، آنگونه نیست که همه باید افغانستان را ترک نمایند. مطمین هستم که تیم مشورتی در آنجا باقی خواهد ماند. بهترین طرز تشریح آن، نسبت به هدف، سفر خوب خواهد بود".

خبر ازدیاد قوا در افغانستان کمتر از یکماه بعد از حادثۀ گلوله باری فارت هود نشر شد که 13 تن را به قتل رسانید.

ایرا هاک، کشیش نظامی فعالیت های تمام مذاهب را در فارت هود هماهنگ مینماید. او میگوید عساکر مقاومت دارند، ولی بعضی اوقات نیاز به حمایت میداشته باشند.

"بعد از گذشته گلوله باری نومبر، با دقت کامل از نیازمندی های عساکر ما درین وقت اندوه/ آگاه میباشیم. و همچنان از تقاضا از عساکر خود آگاه میباشیم که باید اعزام شوند و مسوولیت شانرا در مقابل این ملت بزرگ انجام دهند".

هاک میگوید اردو منابعی را در اختیار دارد تا ازعساکر و خانواده های شان در زمانیکه آنان بخاطر اعزام به جا های دیگر از هم جدا شده اند، مساعدت نماید.

"آنها مراکز مشوره دهی و مشاورین را در اختیار دارند که با آنها رجوع کرده و تماس گیرند، بناً منابع بیشماری موجود میباشد که خانواده های ما در اختیار دارد".

هفتۀ گذشته چندین قطعه از خارج دوباره برگشتند، که باعث خشنودی دوستان و خانواده های شان گردید.

ولی به همان اندازه که از برگشت خوشحال اند، عساکر آنرا میدانند که بخاطر اجرای وظیفۀ سرقوماندان اعلی عزیزان خویش را ترک گفته و دوباره به ماموریت برگردند.

XS
SM
MD
LG