لینک های دسترسی

کرزی: برای ایجاد نیروی نظامی خودکفا در افغانستان به ٢٠ سال نیاز است


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان میگوید امکان دارد 20 سال را در بر گیرد تا حکومت او بتواند مصارف قوای امنیتی قویی را برداشت کند که توانائی مقابله با تهدید دهشت افگنی را داشته باشد.

در جریان یک کنفرانس خبری با رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده در کابل، آقای کرزی امیدواری خود را تکرار نمود که قوای امنیتی افغانستان قادر خواهد بود ظرف پنج سال آینده مسولیت امنیتی را به عهده گیرند. گیتس گفت او امیدوار است چنین کاری زودتر صورت گیرد.

وزیر دفاع ایالات متحده طی یک سفر از قبل اعلام نشده در افغانستان میباشد تا رهبر آن کشور را بخاطر افزایش توانائی و تعداد قوای امنیتی افغان وادار نماید. سفر گیتس به تعقیب اعلام تصمیم رئیس جمهور براک اوباما صورت گرفت که میخواهد 39 هزار عسکر علاوگی را فوراً به افغانستان فرستاده، بعداً عملیۀ خروج را طی 18 ماه زمانی آغاز کند که نیرو های افغان مسولیت بیشتر را عهده دار شوند. گیتس گفت خروج نهایی قوای امریکایی از افغانستان سال ها را در بر خواهد گرفت.

جنرال ستنلی مککرستل، قوماندان ارشد نظامی ایالات متحده در افغانستان در رابطه به استراتیژی نظامی ایالات متحده در مقابل کانگرس ایالات متحده بروز سه شنبه در واشنگتن گواهی میدهد. قانونگزاران در از حمایۀ درحال کاهش مردم از جنگ افغانستان نگران بوده و میخواهد بدانند که به چه زودی قوای امریکایی از آن کشور اخراج شده میتوانند.

گیتس اضافه نمود او به آقای کرزی خواهد گفت تا وزرای صدیق و قابل را بخاطر ارائۀ خدمات به مردم افغانستان بگمارد.

XS
SM
MD
LG