لینک های دسترسی

هلاکت بیش از صد تن در انفجارات در عراق


پولیس عراق میگوید یک سلسله بمگزاری های توسط موتر در سراسر بغداد، حداقل 112 تن را کشته و در حدود 200 تن دیگر را مجروح ساخته است.

به روز سه شنبه ، سه انفجار در فاصلۀ چند دقیقه از هم صورت گرفت. هدف یکی از این انفجارات یک بازار مزدحم بغداد بود، و دو انفجار دیگر در نزدیک وزارت داخله و وزارت کار به وقوع پیوست.

تلویزیون عراق موج وسیع دود را از محل یک انفجار در حالی نشان میداد که عملیۀ اطفایه و نجات مجروحین را کمک کرده و پارچه ها را جمع آوری مینمودند.

قبلاً، یک انفجار دهندۀ انتحاری توسط موتر خود را به گزمۀ پولیس در جنوب بغداد تصادم داده، حداقل یک مامور پولیس و یک فرد ملکی را به قتل رسانید.

XS
SM
MD
LG