لینک های دسترسی

پلان ایالات متحده برای محدود ساختن گاز کاربن


اداره حفظ محیط زیست ایالات متحده امریکا، ستراتیژی دوگانۀ را برجسته میسازد که غرض کاهش تصاعد گاز کاربن، برهمکاری میان حکومت آقای اوباما و کانگرس ایالات متحده تاکید میورزد.

لیزا جکسون رئیس اداره حفظ محیط زیست بروز چهار شنبه در کنفرانس اقلیم در کوپن هاگن در مورد این پلان صحبت نمود.

جکسون طی هفتۀ جاری تصمیم ادارۀ خویش را در خصوص تنظیم گاز کاربن به عنوان اقدامی از سوی ایالات متحده جهت تشویق کانگرس آن کشور در مبارزه علیه گرم شدن هوا، تشریح نمود.

او گفت: این تصمیم، تلاشی به مثابۀ پیش دستی کردن از کانگرس نمیباشد.

مناظره در سنای ایالات متحده روی قانونی که محدودیت های مشخص را روی کاهش تصاعد گازات گلخانه یی وارد نماید، به تعلیق در آمده است.

اداره حفظ محیط زیست بروز دو شنبه شواهد علما را آشکار ساخت که نشان میدهد، گاز کاربن تهدید واضحی علیه صحت امریکایی ها میباشد، که باید تنظیم گردد. این تصمیم برای این اداره قدرت میدهد تا همچو گازات را بدون منظوری کانگرس مهار سازد.

XS
SM
MD
LG