لینک های دسترسی

هشداریۀ غرب بر وضع تعزیرات جدید علیه ایران


قدرت های غربی ایران را هشدار میدهند که امکان آن میرود تا آن کشور بخاطر پروگرام ذروی اش، با تعزیرات بیشتری مواجه گردد.

جیرار آرو، سفیر فرانسه در ملل متحد بروز پنجشنبه گفت، درصورتیکه تهران درین مورد همکاری ننماید، فرانسه قطعنامۀ تعزیرات جدید را به شورای امنیت تقدیم خواهد نمود. او زمان دقیقی را مشخص نساخت، ولی گفت که وقت اندکی باقی مانده است.

قدرت های غربی اظهار عقیده میکنند که ایران در تلاش است تا سلاح ذروی بسازد، ولی تهران این موضع را رد میکند.

سوزن رایس، سفیر ایالات متحده در ملل متحد گفت درصورتیکه ایران نتواند مکلفیت های خود را برآورده سازد، با اقدامات شدیدتری مواجه خواهد شد. سفیر بریتانیه در ملل متحد از ایران بخاطر قبول نکردن پیشنهاد تحت حمایۀ ملل متحد انتقاد نمود.

روسیه، که صلاحیت رای رد (ویتو) را در شواری امنیت دارد، با تعزیرات جدید مخالفت خود را ادامه داده، گفت معضله باید از طریق دیپلوماسی حل گردد.

XS
SM
MD
LG