لینک های دسترسی

پایان کار نمایندۀ ارشد ملل متحد برای افغانستان


مقام ارشد ملل متحد در افغانستان میگوید وقتی قرارداد او در ماۀ مارچ بسر میرسد، آنرا تجدید نخواهد کرد.

یک سخنگوی ملل متحد در نیویارک گفت کای آیده، دپلومات نارویژی، اسعتفی نمیکند.

او گفت آیده از تقسیم اوقاتی که در وقت آغاز کارش در سال ۲۰۰۸ تعیین نموده بود، پیروی مینماید.

دورۀ خدمت آیده در افغانستان بخاطر انتقاد از مؤثریت او و ادعاهایی که بمقابل تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ماۀ آگست بقدرت کافی قوی نبود، لکه دار شده است.

اما آیده به آژانس اسوشیتد پرس گفت که مناقشه روی انتخابات بر تصمیم او تاثیری نداشت و او در نظر داشت که مانند سلفش صرف دو سال درین عهده باقی بماند.

XS
SM
MD
LG