لینک های دسترسی

ختم تهاجم بر وزیرستان جنوبی بقول گیلانی


صدراعظم پاکستان میگوید قوای نظامی به عملیات خود در منطقۀ قبایلی وزیرستان جنوبی که هدف آن تندروان طالب بود، خاتمه داده است.

یوسف رضا گیلانی، بروز شنبه گفت قوای نظامی اکنون توجۀ خود را بر منطقۀ قبایلی اورکزی متمرکز ساخته و رهبری طالبان را که اظهار عقیده میشود از وزیرستان جنوبی به آنجا فرار کرده تعقیب مینماید.

مقامات ملل متحد میگویند هزاران تن از اهالی منطقۀ اورکزی را ترک کرده اند.

در عین زمان، مقامات ایالات متحده هویت عامل ارشد القاعده را که در حملۀ روز سه شنبۀ طیارۀ بدون پیلوت کشته شد، صالح الصومالی تثبیت کرده اند.

مقامات ایالات متحده که بشرط عدم افشای اسم شان صحبت کردند، گفتند آنها سؤ ظن دارند که الصومالی مسؤل پلان گزاری حملات دهشت افگنی در ایالات متحده، افریقا و اروپا بود. مرگ او تائید نگردیده است.

از سوی دیگر هلیری کلینتن، وزیر خارجه ایالات متحده بر تعهد خود مبنی ایجاد روابط مستحکم با پاکستان، بار دیگر تاکید کرد. او میگوید این دو کشور در قسمت هدف و امکانات مفکوره های مشترک دارند. او در حالیکه با گروهی از امریکاییان پاکستانی الاصل صحبت میکرد گفت، در آینده پاکستان منافع هر امریکایی شامل است.

خانم کلینتن وزیر خارجه طی ضیافت چاشت در موسسه امرییکن پاکستان در مورد وابسته ساختن آینده امریکا با آینده پاکستان صحبت میکرد. هدف این موسسه که توسط کمیته نجات بین المللی تمویل میشود، انکشاف روابط به سطح وسیع ملی و فعالیت های سیاسی بین امریکا و پاکستان است.

کلینتن گفت، به عقیده او این نوع موسسات در قسمت حل برخی از دید های نادرست موجود بین این دو کشور کمکی زیادی میکنند.

او گفت ایجاد روابط با یک روحیه احترام متقابل، از اولویت های مقدم حکومت اوباما است.

"در هنگام سفر من در ماه اکتوبربه پاکستان، من در رابطه با اهداف و تعهد امریکا متوجه شک و تردید از جانب اکثر پاکستانی ها شدم. مشکل اعتماد ما را در قسمت همکاری های مورد نیاز باز میدارد".

بیانات کلینتن در حالی صورت میگیرد که حکومت اوباما بر پاکستان فشار بیشتر را آورده است تا طالبان در داخل سرحدات سرکوب نماید.

مقامات اردوی ایالات متحده همچنان از اسلام آباد میخواهد تا جنگجویان القاعده و تندروان را که از سرحد بسوی افغانستان عبور کرده و بر قوای ناتو و افغانستان حمله میکنند، هدف قرار دهد.

در حالیکه ایالات متحده ۳۰ عسکر علاوگی را به افغانستان میفرستد، خانم کلینتن میگوید، موفقیت هر عملیات نظامی بر تعهد پاکستان در جهت جنگ علیه همه عناصر تندرو در منطقه، وابسته است.

"پاکستان در کمک در مساعی بین المللی نقش و علایق مهمی داشته و ما حکومت پاکستان را تشویق میکنیم تا در مختل ساختن اهداف و در هم گسیختن و شکست القاعده و دیگر گروه های دهشت افگنی که جهان و پاکستان از آن صدمه زیادی دیده اند، گام های استواری بر دارد".

خانم کلینتن گفت با رفتن دو کشور به جلو، امریکا پلان دارد بر کمک پاکستان در جهت اعمار پروژه های بزرگ - از ترانسپورت گرفته تا آب و آبیاری، زراعت تا انرژی، زراعت و تعلیم تربیۀ، بیشتر تمرکز نماید.

XS
SM
MD
LG