لینک های دسترسی

تظاهرات گسترده در کشمیر تحت ادارۀ هند


روز سه شنبه تظاهرات در کشمیر تحت ادارۀ هند زمانی آغاز شد که احتجاج کنندگان علیه فیصلۀ رسمی مظاهره نمودند که گویا بر دو خانم در کشمیر تجاوز جنسی صورت نگرفته و آنها نیز قتل نگردیده، بلکه در آب غرق شده اند.

درحالیکه احتجاج کنندگان بر وسایط نقلیۀ مامورین امنیتی حکومت سنگ پرتاب میکرد، مامورین از گاز اشک آور استفاده مینمودند. مقامات میگویند حداقل 16 احتجاج کننده و چهار مامور امنیتی مجروح شده است.

ناآرامی باعث توقف فعالیت های تجارتی در شهر های شوپیان و سرینگر گردید ، که دران مسلمانان اکثریت دارند.

روز سه شنبه، ادارۀ تحقیقات مرکزی هند حکم بحث برانگیزی را در قضیۀ یک دختر 17 ساله و خانم برادر او که 22 سال داشت، اعلام نمود. آنها در ماه می در شوپیان کشته شده بودند. مردم محل در کشمیر هند فیصلۀ حکومت را رد کرده میگویند، حکومت تلاش دارد حقیقت را پنهان سازد.

XS
SM
MD
LG