لینک های دسترسی

Breaking News

دفاع کرزی از شاروال محکوم شده توسط محکمه 


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان کنفرانس بزرگی را مبنی بر حل مشکل فساد اداری با بیانیۀ آغاز نمود که از عالیترین مقام حکومتی محکوم به فساد اداری دفاع کرد.

هفتۀ گذشته، میر عبدالاحد صاحبی، شاورال کابل بخاطر سوء استفاده 16 هزار دالر از بودجۀ دولتی به چهار سال حبس محکوم گردید. از آن زمان به بعد او حکم محکمه را توطیۀ مخالفین سیاسی خوانده رد کرده و از کنار رفتن از سمت خویش نیز خودداری نموده است.

روز سه شنبه آقای کرزی در بیانیۀ عمدۀ ضد فساد اداری از شاروال کابل دفاع کرده او را شخص مخلص خواند. رئیس جمهور گفت رقیبان سیاسی کرزی او را بخاطری هدف قرار دادند که او برای شان زمین حکومتی را توضع نکرده بود.

آقای کرزی از لوی څارنوال و قاضی القضات خواست تا به این قضیه رسیدگی نمایند، ولی همچنان علاوه کرد، در صورتیکه صاحبی گنهکار باشد، باید زندانی گردد.

رئیس جمهور افغانستان بخاطر تقویۀ حکومت ضعیف و منقسم خود تحت فشار شدید بین المللی قرار دارد تا مامورین را برکنار نماید که تقاضای رشوه میکنند، اختلاس مینمایند و یا قابلیت کاری کافی ندارند.

رهبران غربی از تعهدات وی استقبال نموده اند، ولی میگویند منتظر اند که رئیس جمهور چگونه آنرا عملی مینماید.

XS
SM
MD
LG