لینک های دسترسی

نیویارک تایمز: یک آزمایش بری رئیس جمهور کرزی


روزنامه نیویارک تایمزمی نویسد، بیانیهٌ افتتاحیهُ ماه گذشتهٌ حامد کرزی ، طنین انداز اهداف و مقاصد بزرگ منشانه بود.

وی تعهد نمود تا به رسم و رواج معافیت از مجازات خاتمه دهد، و آنانی را که آیندٌه افغانستان را با اعمال یغما گرانه تهدید مینمایند، به پایهٌ عدالت بکشانند.

وی تاکید نمود که وزرای حکومتش باید با راستی ، امانت داری ، و با برخورد عالی به کشور خود، و ملت خود کار نمایند.

روزنامه می نویسد، کسانی را که آقای کرزی برای حکومت آیندهٌ اش انتخاب مینماید، اولین نشانهٌ آن خواهد بود که آیا وی واقعاً متعهد است که جلو فساد سراسری در کشور، و بی کفایتی را بگیرد یا نه.

از بیانیهٌ روز سه شنبهٌ آقای کرزی در کنفرانس مبارزه با فساد در کابل چنین به نظر می رسد که آیا وی هنوز هم موضوع را درک ننموده است یا نه؟

آقای کرزی از آقای صاحبی، شاروال کابل ، پشتیبانی نمود، آقای صاحبی در شروع این ماه به سؤ استفاده از پول عامه، متهم، و بعداً محکوم گردید. وی همچنان به اتهامات دیگر مواجه است، بشمول سؤ استفاده از قدرت، فساد، و اختلاس.

آقای رئیس جمهور ، آقای صاحبی را یک مرد پاک نفس معرفی نمود، و از قاضی القضات و وزیر عدلیه خود خواست تا قضیهٌ او را ، که مرافعه طلب گردیده است، از سر مورد برسی قرار دهد.

روزنامه می نویسد که بعضی از ورزا مستحق هستند که به وظیفهٌ شان دوام دهند، ولی بعضی ها باید برکنار شوند مثل وزیر معادن که به گرفتن سی ملیون دالر رشوه، تحت تحقیق قرار دارد.

مقاله می نویسد که آقای کرزی همچنان باید روابط خود را با جنرال عبدالرشید دوستم قطع نماید ، یک جنگ سالار، و مشاور نظامی قبلی رئیس جمهور کرزی که متهم به قتل هزاران تن از طالبان در جنگ سال ۲۰۰۱ میباشد،.جنرال دوستم باید محاکمه شود.

آقای کرزی ، همچنان باید از برادرش، ولی کرزی فاصله گیرد، عضو پر قدرت شورای ولایتی ولایت قندهار که متهم به قاچاق مواد مخدر است و از سی آی ای معاش می گیرد.

روزنام علاوه می نماید که یک عده خبر های خوب هم است، به این معنی که یک کمیتهٌ ضد اختلاس ایجاد گردیده ، و بعضی از وزرا به اتهام اختلاس تحت تحقیق قرار دارند.

ولی کار های زیادی باید انجام یابد، به شمول ایجاد تعدیلات در طرزالعمل های حکومت، تا شانس رشوه دهی و رشوه گیری کمتر گردد.

رئیس جمهور اوباما و مشاورینش بخاطر اینکه نتوانستند جلو تقلب و دزدی طرفداران رئیس جمهور کرزی را در جریان انتخابات بگیرند، جداً نگران هستند.

قبل اینکه رئیس جمهور کرزی اعضای کابینه اش را انتخاب نماید، واشنگتن باید تقاضا نماید که وی روابط خود را با مقامات رسمی فاسد قطع نماید، و مردان و زنان صادق و راستکار را انتخاب نمایند.

XS
SM
MD
LG