لینک های دسترسی

افزایش نگرانی روی صدور ویزه برای شهروندان امریکایی در پاکستان


وزارت خارجۀ ایالات متحده در مورد تاخیر حکومت پاکستان بخاطر صدرو ویزه به صدها کارمند و قرارداری امریکایی ابراز نگرانی شدید نموده است.

رابرت وود، سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده میگوید این تاخیر میتواند عملیات های ایالات متحده در منطقه، مختل سازد.

وود بروز پنج شنبه بدنبال نشر گزارشاتی که میگفت، به نظر میرسد که مشکلات ویزه جزء از تلاش های گستردۀ باشد که مقامات امریکایی را اذیت نماید.

The Nation روزنامۀ پاکستانی از قول مقامات اسلام آباد نوشته است که گفته اند، بعضی از درخواستی های ویزۀ نا تکمیل بوده یا معلومات نادرست را احتوا میکرد. هرچندی که مقامات ارشد ایالات متحده میگویند، این مشکلات برای ماه ها همچنین ادامه داشته و توضیحات مقامات پاکستانی نیز تا کنون قناعت بخش نبوده است.

XS
SM
MD
LG