لینک های دسترسی

نگرانی تازه سازمان صحی جهان در افغانستان


موسسه صحی جهان یا WHO گزارش میدهد که عدم امنیت در افغانستان، عملیات صحی را در آنکشور در مخاطره قرار داد و مانع کار مامورین مسلکی در مناطق دور افتاده در خارج شهر شده است.

WHO میگوید و در حال حاضر که شیوع انفلونزای خوکی H1N1 در مناطق سرد سیر افغانستان انتشار یافته است این موضوع بیشتر مایه نگرانی میباشد.

سالها جنگ، سیستم صحی افغانستان را کاملاً از هم پاشیده است. تا اواخر سال ۲۰۰۱ که نیرو های برهبری ایالات متحده داخل افغانستان شدند، نهاد های صحی آنکشور کاملاً از بین رفته بود.

از آنزمان تا بحال به کمک موسسات غیر حکومتی، افغانستان موفق شد بخش زیادی از سیستم خدمات صحی خود را دوباره سازی نماید. اکثریت کشور از مرض پولیو معافیت یافته و موسسات بین المللی صحی یک کمپاین سه روزه واکسین پولیو را موفقانه به پایان رسانیدند.

پیتر گراف، نماینده موسسه صحی جهان در افغانستان این روند را مثبت میخواند، ولی اشاره میکند که سیستم خدمات صحی افغانستان در مجموع، چیزی نیست که در مورد آن خوشبین بود:

«در اینجا ما در کشوری هستیم که طول عمر زنان کمتر از مردان میباشد. در این کشور، در هر ساعت دو زن بخاطر دو حادثه بسیار طبیعی که حاملگی و ولادت است، وفات میکنند. در اینجا تعداد زیادی از اطفال بخاطر سؤتغذیه تلف میشوند و بسیاری از مردم هیچگونه دسترسی حتی به خدمات اساسی صحی ندارند.»

آقای گراف میگوید بیشتر از ۶ ملیون نفر و یا تقریباً یک بر چهار نفوس افغانستان هیچ دسترسی به خدمات صحی ندارند. و دلیل آن عدم امنیت و حوادث طبیعی میباشد.

وی میگوید شمال افغانستان بصورت وسیعی صلح آمیز میباشد ولی به گفته آقای گراف، تعداد کثیری از مردمیکه در آن ساحات زندگی میکنند برای چندین ماه، بخاطر برفباری شدید، قادر به رفتن به تاسیسات صحی نمی باشند. و این واضحاً منجر به وفیات زیاد میگردد.

گراف میگوید کارمندان صحی بخاطر افزایش در عفونت های جهاز تنفسی و ظهور انفلونزای خوکی H1N1 بسیار نگران هستند. تا بحال بین ۱۸ تا ۳۴ ولایت در افغانستان از شیوع این ویرورس اطلاع داده اند.

وی میگوید در حدود یک هزار قضیه H1N1 تا بحال تائید شده است. ولی وی اضافه میکند که این تعداد شاید بصورت قابل ملاحظۀ کمتر حساب شده باشد. گراف میگوید اکثریت این قضایا در بخش های شمالی کشور که هوا بسیار سرد است چون هرات، مزار، کابل و پایگاه هوایی بگرام بمشاهده رسیده است.

«اولین قضایا در افغانستان در بین نظامیان مشاهده شد، هم در قوای بین المللی و هم در اردوی ملی. یعنی ما تعداد زیادی از مردان جوان را مریض یافتم و بنظر ما از همین طریق شیوع یافت. کابل بذات خود شهر بزرگی در افغانستان است و رفت و آمد عساکر برای دیدن اقارب شان باعث شیوع مرض گردیده است.»

گراف میگوید بیشتر قضایای H1N1 تا بحال در بین مردان جوان و صحت مند دیده شده است. آنان علایم خفیفی داشته و زود شفا یافتند. ولی وی میگوید مرض حال در بین زنان حامله شیوع یافته است که میتواند باعث مرگ آنان گردد.

شرکت های دوا سازی و تعدادی از کشور های جهان تعهد نموده اند تا بیشتر از ۲۰۰ ملیون واکسین H1N1 را به موسسه صحی جهان، اعانه دهند. این واسکین ها بین ۹۵ کشور آسیب پذیر جهان تقسیم خواهد شد.

قرار است به افغانستان دو ملیون و ۸۰۰ هزار واکسین برسد که ۱۰ در صد از مردم را تحت پوشش قرار خواهد داد. گراف میگوید افغانستان ۵۰۰ هزار سهمیه واکسین خود را در هفته های آینده دریافت خواهد داشت که بر مامورین خدمات صحی، غرض وقایه از مرض، تطبیق خواهد شد.

XS
SM
MD
LG