لینک های دسترسی

معرفی کابینۀ جدید در افغانستان


(عکس از AP) حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان کابینۀ خود را به پارلمان معرفی نموده است.

ترکیب کابینۀ جدید وسیعاً یک آزمایش تعهد کرزی به اصلاحات پنداشته میشود.

او در یک انتخابات مورد منازعۀ ماۀ اسد دو باره انتخاب شده بود.

پارلمان این فهرست را مورد مباحثه قرار داده و بعداً روی آن رای گیری خواهد نمود.

در فهرست جدید وزرای داخله، دفاع و مالیۀ حکومت قبلی عهده های خود را حفظ نمودند.

درین فهرست نامزدی برای عهدۀ وزارت خارجه تعیین نگردیده است.

کشورهای غربی بر آقای کرزی فشار وارد میکنند که فساد اداری را از حکومت محو کند و تهدید نموده اند که اعزام عساکر و کمک را معطل خواهند کرد، مگر اینکه او فساد اداری را از بین ببرد.

بعضی از اعضای پارلمان در مورد کابینۀ جدید اظهار نارضائیتی کرده اند.

لست مف‍صل:

عبدالرحیم وردک وزیر دفاع

حنیف اتمر وزیر داخله

غلام فاروق وردک وزیر معارف

داکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه

انجنیر امیر زی سنگین وزیر مخابرات و تکنالوژی

داکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه

حسن بانو غضنفر وزیر زنان

جنرال خدایداد وزیر مبارزه با مواد مخدر

محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب

آصف رحیمی وزیر زاعت و مالداری

سرور دانش وزیر عدلیه

وحیدالله شهرانی وزیر معادن

غلام محمد ییلاقی وزیر تجارت و صنایع

داکتر محدالله بتاش وزیر ترانسپورت و هوانوردی

سید حامد گیلانی وزیر سرحدات و قبایل

انوار الحق احدی وزیر اقتصاد

سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ

عنایت الله بلیغ وزیر حج و اوقاف

اسماعیل منشی وزیر کار و امور اجتماعی

عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی

انجنییر عبدالرضا عبداللهی وزیر فواید عامه

ویس احمد برمک وزیر احیا و انکشاف

عنایت الله نظری وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان

شماری از وزرای دیگر، وزیر خارجه ، شهرسازی، شهدا و معلولین در آینده معرفی می شوند.

XS
SM
MD
LG