لینک های دسترسی

تجمع ایرانیان جهت اشتراک در مراسم تدفین روحانی مخالف حکومت


هزاران تن از عزاداران ایرانی در شهر قم تجمع نموده اند تا بروز دو شنبه در مراسم تدفین آیت الله حسین علی منتظری ملای مخالف حکومت اشتراک نمایند.

رهبران مخالفین ایران بخاطر درگذشت آیت الله حسین علی منتظری خواسته اند، روز دو شنبه عزای ملی اعلام گردد.

گزارشات حاکی است، منتظری روز یک شنبه هنگام طلوع آفتاب، به سن 87 سالگی از اثر حملۀ قلبی وفات نمود.

اصلاح طلبان ، حامیان خویش را ترغیب نمودند، بخاطر عزاداری در جاده های شهر قم و تهران گرد هم جمع شوند.

به مقامات ایران سفارش گردیده است تا غرض جلوگیری از مبدل شدن مراسم تعزیت و تدفین/ به راه پیمایی اصلاح طلبان، در حال آماده باش قرار گیرند. از ورود رسانه های خبری خارجی به قم و تحت پوشش قرار دادن مراسم تدفین، ممانعت به عمل آمده است.

این ملای اصلاح طلب، چندین بار، رهبری اسلامی ایران را به فرمانراویی مستبدانه تحت نام اسلام متهم نموده بود.

آیت الله منتظری از شخصیت های برجستۀ انقلاب اسلامی سال 1979 بوده و برای مدتی در سال 1980 به صفت رهبر ارشد مذهبی، جانشین آیت الله خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی گردید. اما این هر دو بالای سیاست های حکومت ناسازگاری داشتند، زیرا منتظری فکر میکرد که سیاست دولت در تخطی با حقوق مردم قرار دارد.

آیت الله علی خامنه یی رهبر ارشد مذهبی ایران مراتب تسلیت خویش را بخاطر درگذشت منتظری ابراز داشته است.

منتظری همچنان ناسازگاری عمدۀ با رهبری کنونی ایران داشته و مدت زیادی را تحت توقیف در منزل سپری نموده بود.

منتظری از برخورد خشن علیه تظاهراتی انتقاد نموده بود، که در پی انتخابات جنجال برانگیز و انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد، در اوایل سال جاری در ایران راه اندازی گردید.

XS
SM
MD
LG