لینک های دسترسی

زد و خورد در گردیز


مقامات میگویند قوای امنیتی دو تند رو مسلح را که تعمیری را در گردیز تسخیر نموده بودند، به قتل رسانیده اند.

مقامات میگویند قوای افغان طی یک جنگ چندین ساعته، حمله کنندگان را به قتل رسانیدند. درین زد و خورد دو نفر ملکی و یک پولیس مجروح گردیدند.

مقامات میگویند قبلا گزارش داده بودند که قوای امنیتی حمله کننده های را که برخی شان واسکت های خاص انتحاری به تن داشتند، کشته اند.

معاون آمر پولیس بعدا به اسوشیتد پرس گفت هیچ واسکت انتحاری پیدا نشده است.

طالبلن مسولیت این حمله را ادعا نموده اند.

در انکشافات دیگر، حکومت افغانستان میگوید 16 تندرو در عملیات های روز یکشنبه در هلمند، قندور و وردک کشته شدند.

خشونت شورشیان در افغانستان در سال جاری از زمان سقوط رژیم طالبلان به عوجش رسیده است.

تندروان طالب میخواهد حکومت حامد کرزی را سقوط داده و قوای بین الملی را از افغانستان اخراج نمایند.

XS
SM
MD
LG