لینک های دسترسی

واشنگتن پوست: تمرکز بیشتر تلاشهای امریکا در افغانستان


روزنامه واشنگتن پست مطلبی در رابطه به بازگشت جنرال مک کریستل قوماندان اعلی نیرو ها ی ایالات متحده و ناتو ، به کابل به نشر سپرده و نوشته است ، بعد از گزارش و گواهی جنرال مذکور در برابر کانگرس ایالات متحده، اینک نامبرده به کابل بازگشته است تا سترا تیژی جدید جنگ را در افغانستان عملی نماید.

روزنامه اضافه نموده است در هفته گذشته اعضای تیم امنیت ملی اوباما رییس جمهور ایالات متحده ، طی مصاحبه هایی اعلام نموده اند که تلاش های این کشور در افغانستان محدود تر و متمرکز تر خواهد بود. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده به کانگرس این کشور گفت بخش عمده بحث و مذاکرات روی مختصر نمودن و آنچه او آنرا" موجز ساختن ماموریت" نامیده است ، متمرکز می باشد .

روزنامه واشنگتن پست ادامه میدهد ، به جز از تصمیم اینکهدر حال حاضر از دو برابر ساختن نیرو های امنیتی افغانستان خودداری شده و آغاز خروج نیرو های ایالات متحده ، به اساسوعده رییس جمهور این کشور ، در ماه جولای سال 2011 تعیین گردیده است؛ این مشی جدید عملکرد تازه یی را در رابطه به تغییر اساسی در برنامه جنگی جنرال مک کریستل وارد ننموده است .

روزنامه از قول یک مقام عالیرتبه وزارت دفاع ایالات متحده که در گیر پالیسی افغانستان است ، می نویسد تغییرات کلی در نحوه اجرای ماموریت جنگ در افغانستان وارد نخواهد آمد .

روزنامه می افزاید جنرال مک کریستل در نظر دارد تا از 30 هزار نیروی اضافی ایالات متحده و 7 هزار عسکری که از طرف ناتو وعده داده شده است ، برای حمایت شهر ها و قصبات کلیدی که در آنجا شورشیان طالب نفوذ بیشتری دارند ؛ استفاده نماید . او امیدوار است تا با توجه بیشتر روی امنیت مردم ، فعالیت و جنبش دشمنان را واژگون نموده و بتواند در صورت امکان ، جنگجویان طالب را به وسیله تشویق و فشار ترغیب نماید تا اسلحه شانرا به زمین بگذارند .

روزنامه واشنگتن پست در اخیر علاوه نموده است مناطق جنوبی افغانستان ، جاییکه اداره اوباما ، در آنجا نزدیک به 22 هزار عسکر را در بهار گذشته مستقر ساخته است ، قوماندانان نظامی و غیر نظامیان مربوط به وزارت خارجه ایالات متحده بازسازی منابعی را آغاز نموده اند که نیرو های جدید در آنجا عملیات خواهند نمود .

XS
SM
MD
LG