لینک های دسترسی

Breaking News

سنای ایالات متحده قانون تاریخی اصلاحات خدمات صحی در بتصویب رسانید


(عکس از AP) مجلس سنای ایالات متحده قانون جامع اصلاح خدمات صحی را بتصویب رسانیده است که دسترسی به بیمه صحی برای حدود 30 ملیون امریکایی غیربیمه شده توسعه خواهد داد.

در یک رای گیری اولیه بروز پنجشنبه سناتوران این قانون را با 60 رای دربرابر 39 رای در کنار سایر احزاب، درحالی تصویب نمودند که جمهوری خواهان اقلیت متفقاً مخالفت کردند.

این تصویب نشان دهنده پیروزی رییس جمهور براک اوباما و دموکرات های طرفدار آن است که اصلاح خدمات صحی را یک اولویت اصلی در قانون گزاری قرار داده اند.

آقای اوباما در سخنرانی در قصر سفید گفت این قانون بتصویب رسیده در مجلس سنا سخت ترین اقدمات اخذ شده برای بدست گرفتن مسئولیت صنعت بیمه رااحتوا میکند.

این قانون علاوه بر توسعه پوشش بیمه، شرکت های بیمه را از رد کردن مزایای بیمه به دلیل شرایط طبی موجود، منع می سازد.

قبل از آنکه رییس جمهور بتواند این قانون را به شکل قانون به امضاء برساند، مجلس سنا ومجلس نمایندگان باید دو نسخه جداگانه شان ازاین قانون را مطابقت بدهند. این دو نسخه درچندین نقطه مهم فرق دارد،که به معنی آن است، مصالحه نیاز به زمان دارد.

XS
SM
MD
LG