لینک های دسترسی

حکم برسمیت شناختن افراد خنثی در پاکستان


افتخار محمد چودهری، قاضی القضات پاکستان حکم کرده است که حکومت باید افراد خنثی را به حیث یک جنسیت سوم در کارت شناسایی ملی برسمیت بشناسد و اطمینان بدهد که به حقوق شان تخطی نمی شود.

بسیاری از افراد خنثی در پاکستان مجبور هستند در مناطق فقیر زندگی کنند و با گدایی و یا رقاصی در محفل های عروسی امرار معاش کنند.

انجمن هجره، گروه هایی که از افراد خنثی نمایندگی می کند از این حکم ستره محکمه پاکستان استقبال کرده است.

قاضی القضات همچنین پیشنهاد کرده است که حکومت به استخدام افراد خنثی مبادرت ورزیده و از آنها برای کمک به جمع آوری ملیاردها روپیۀ قرضه های برجسته بانکی، استفاده می کند.

XS
SM
MD
LG