لینک های دسترسی

وزیر دفاع جرمنی: افغانستان برای دیموکراسی مناسب نیست


وزیر دفاع جرمنی میگوید، دیموکراسی نوع غربی در افغانستان بدست آمدنی نیست واز طالبان اعتدالی باید در حکومت افغانستان نمایندگی شود.

(کارل تیودور زو گونتبرک) به روزنامۀ روز یکشنبه «bild» جرمنی گفت که تاریخ افغانستان و کراکتر آن کشور برای دیموکراسی مناسب نمی باشد. او همچنان گفت که صلح پایداردر آن کشور ویران از جنگ تنها با سهمگیری اعضای اعتدالی طالبان میتواند بدست آید .

وزیر دفاع جرمنی گفت غرب باید تصمیم بگیرد که کدام گروه تندروان یک تهدید جدی به جامعۀ بین المللیست وکدام ها از مسایل افغانستان نگران اند. او گفت موضوع حقوق بشر در افغانستان باید با دیدی بسوی فرهنگ آنکشور مطرح گردد.

از وقتیکه قوای جرمنی در افغاسنتان یک حملۀ هوایی ناتو را در شهر شمالی قندر افغانستان فرمان داد که طی آن ۱۴۰ نفر کشته شدند،گونتبرگ تحت فشار قرار داشته است .

بنابدرخواست قوماندانان جرمنی در منطقۀ، آن حملۀ هوایی ناتو دو تانکر مواد سوخت را که توسط طالبانربوده شده بود منفجر گردید. مامورین ناتو می گویند بمباریهای چهارم سپتمبر بسیاری تندروان طالبان را به قتل رسانید. اما مقامات محلی گفته اند که بسیاری افراد ملکی نیز درآن حمله کشته شدند. جرمنی ۴۴۰۰ عسکر در افغانستان دارد.

XS
SM
MD
LG