لینک های دسترسی

اقدام حمله دهشت افگنی  وخوفهای تازۀ درمورد القاعده


بعد از آنکه یک مرد نایجریایی ادعا میکرد ارتباطباتی با القاعده دارد و سعی نمود تا یک آلۀ منفجره را در پرواز طیارۀ که از امستردم عازم شهر دیترویت امریکا بود منفجر سازد، میدان های هوایی در سرتاسرجهان تدابیر امنیتی را در پرواز ها بسوی ایالات متحده شدید تر ساخته اند.

مسافرین در جریان پرواز روز عیدمیلاد مسیح گفتند ،وقتیکه عمر فاروق عبدالمطلب ۲۳ ساله سعی نمود، بطور ناکام قبل از آغاز پرواز طیاره بسوی مقصد، یک آلۀ منفجره را انفجار دهد، صدای بلندی را شنیده ودود را مشاهده کردند. بر او فوراً از جانب مسافرین وعملۀ طیاره غلبۀ حاصل شد.

پرواز نمبر ۲۵۳ خط هوایی نارت وست با ۲۷۸ مسافر آن بطور مصؤُن بمیدان متروپولیتن دیترویت بزمین نشست هرچند یک تعداد مسافرت جراحات خفیف داشتند.

مقامات امریکایی از خطوط هوایی خواسته اند تا درمورد تمام پرواز ها بسوی امریکا تدابیر علاوگی امنیتی را اتخاذ نمایند. نایجریا نیز تحقیقات را درمورد این واقعه دستور داده است.

یک مامورین قصر سفید این واقعه را اقدام عمل دهشت افگنی خواند ، براک اوباما رئیس جمهور اوضاع را در ایام مرخصی اش در هووایی نظارت میکند.

گزارشها میرساند که عبدالمطلب به پاهایش پودر میزد تا با محلولیکه در یک سرنچ پُر شده بود مخلوط گردد. پیتر کنگ عضو کانگرس یک عضو ارشد کمیتۀ امنیت ملی امریکا میگوید، مامورین تاکنون چنین وسیله را ندیده اند.

او گفت مٌطلب ارتباطاتی با القاعده دارد. پولیس فدرال می گوید، مُطلب سوختگی های درجه سه شدید دارد و بمجرد مواصلت بخاک امریکا دستگیر شدو مقامات از وی تحقیق میکنند.

XS
SM
MD
LG