لینک های دسترسی

روز عاشورا در ایران و هشدار روحانی طرفدار حکومت


یک روحانی طرفدار حکومت بروز جمعه به ایرانیان هشدار داد که از یکی از مقدس ترین روز های شیعیان، برای مظاهرات علیه حکومت استفاده نکنند. وی همچنان به تمام مسیحیان در سراسر جهان گفت که آنان باید بشیوه حضرت مسیح رفتار نمایند.

احمد خاتمی، روحانی طرفدار حکومت، با استفاده از اجتماع نماز جمعه در دانشگاه تهران، به مخالفین هشدار داد تا از روز عاشورا بمقاصد سیاسی بهره برداری نکنند.

زایرین بسوی شهر مقدس کربلا در حرکت اند تا مراسم عزاداری عاشورا را برگذار نمایند. بروز یکشنبه، زایرین اهل تشیعه عزاداری کشته شدن امام حسین، نواسه حضرت پیامبر را که در قرن هفتم صورت گرفته بود، انجام میدهند.‏

این مراسم بدنبال تصادمات بین نیرو های امنیتی ایران و مظاهره کننده گان ضد حکومت برپا میشود که غرض یادبود از آیت اله اعظمی حسین علی منتظری تجمع نموده بودند.

منتظری منحیث رهبر معنوی جنبش اصلاح طلبان شناخته میشد و فوت وی مخالفین را دوباره تحریک نموده است.

خاتمی که طرفدار حکومت میباشد جنبش سبز، برهبری میر حسین موسوی، کاندید شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری را متهم میکند که در هفته که گذشت و در روز خاکسپاری آیت اله منتظری بروز دوشنبه، تشنج را ایجاد نموده است.

مهرداد خونساری، عضو مرکز مطالعات اعراب و ایرانی که مقر آن در لندن میباشد میگوید وی شک دارد که اعمال قوه توسط حکومت، مظاهره چیان را در از جاده ها دور نگهدارد:

«بنظر من هیچ سوالی وجود ندارد که آنان از هر نوع عملی که به عقیده شان حرکات مخالفین را کم اهمیت جلوه دهد، استفاده خواهند نمود. طی شش ماه گذشته، هر زمانیکه مخالفین برای مظاهرات بیرون شده اند، حکومت سعی نموده است بنوعی آنرا سرکوب نماید و مراسم روز یکشنبه هم تفاوتی با آن نخواهد داشت. ولی، فکر نکنم آنان قادر گردند، جمعیتی را خاموش نموده بتوانند که بقوه خود قیام نموده اند و این چیزی نیست که بتوان آنرا با اعمال خشونت و زور، خاموش نمود.»

در عین حال، رهبر افراطی نماز جمعه از مسیحیان جهان تقاضا نمود تا بمانند عیسی مسیح رفتار نمایند و بکلام خاتمی، «با ایران با عدالت رفتار نمایند» و تکنالوجی آنکشور را برسمیت بشناسند.

XS
SM
MD
LG