لینک های دسترسی

تقبیح انتقادات ایالات متحده و برتانیه توسط ایران


(عکس: AFP) مامورین ایرانی انتقادات بین المللی را از سرکوبی مرگبار تظاهرات سرتاسری مخالفین توسط حکومت بروز یکشنبه، محکوم میکنند.

علی لاریجانی، رئیس پارلمان ایران بیانیۀ قانونگزاران را روز سه شنبه قرائت نمود که میگوید رئیس جمهور براک اوباما با تمجید از مخالفین ایران، خود را "بی آبرو" میسازد.

آقای اوباما روز دوشنبه گفت خشونت و سرکوبی غیرعادلانۀ ایرانی های بیگناه را محکوم میکند. او همچنان از شجاعت و اعتقاد ایرانی ها عمیقاً تمجید کرد که تلاش دارند از حقوق حقۀ خود استفاده نمایند.

دیوید ملیبند، وزیر خارجۀ برتانیه همچنان از شجاعت عالی احتجاج کنندگان ایرانی قدردانی کرد.

وزارت خارجۀ ایران روز سه شنبه سفیر برتانیه را فراخواند تا در مورد مداخلۀ خارجی در امور ایران رسماً شکایت نماید. حکومت برتانیه گفت نمایندۀ آن به هر انتقاد شدیداً پاسخ داده و از ایران میخواهد تا حقوق بشر را احترام نماید.

پرس تی وی، تلویزیون دولتی ایران از قول منوچهر متکی، وزیر خارجۀ ایران نقل قول میکند، اگر برتانیه عمال "مزخرف" را متوقف نسازد، جواب دندان شکنی دریافت خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG