لینک های دسترسی

اظهارات کرزی در مورد انتخابات پارلمانی


(عکس: AP) رئیس جمهور افغانستان میخواهد انتخابات پارلمانی آن کشور به مطابق قانون اساسی باید در ماه می برگزار شود.

وحید عمر، نطاق رئیس جمهور روز سه شنبه به خبرنگاران گفت حکومت آماده است در مصارف انتخابات سهم گیرد تا مطمین باشند که انتخابات به زمان معین برگزار گردد.

جامعۀ جهانی در انتخابات ریاست جمهور ماه آگست، که با تقلب گستردۀ خدشه دار گردیده بود، بیش از 220 میلیون دالر را مصرف نموده است.

مامورین غربی خواهان انتخابات شفاف و منصفانۀ در افغانستان شده اند، ولی تعدادی نگران اند که مشکلات قبل از برگزاری انتخابات حل نخواهد گردید. آژانس خبررسای رویترز از قول سخنگوی سفارت امریکا نقل میکند که کشور های غربی ممکن قبل از اصلاحات قابل ملاحظۀ انتخاباتی، آماده نخواهند بود مساعدت مالی نمایند.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان بعد از انتخاب دوباره، تعهد نمود تا فساد اداری را در حکومت محو نماید.

XS
SM
MD
LG