لینک های دسترسی

هلاکت ۵۰ نفر از اثر انفجار در مسابقۀ والیبال در پاکستان


تعداد تلفات از اثر حملۀ یک بم گزار انتحاری که موتر مملو از مواد منفجرۀ خود را بیک میدان ورزش برده منفجر ساخت به حد اقل ۵۰ نفر بلند رفته است.

پولیس پاکستان میگوید این انفجار بروز جمعه در ولایت سرحد شمال غربی وقتی رخ داد که در حدود ۲۰۰ نفر برای تماشای یک مسابقۀ والیبال جمع شده بودند.

تحقیق کنندگان میگویند این انفجار ده ها نفر را مجروح ساخت که شامل یک عده در یک مسجد دران نزدیکی ها میباشد.

مقامات نجات میگویند انفجار منازل را دران نزدیکی ها خساره مند ساخته و بیم دارند که یک عدۀ دیگر در زیر مخروبه ها گیر مانده باشند.

این انفجار در لاکی مروت، در نزدیک منطقۀ قبایلی وزیرستان جنوبی رخ داد که قوای نظامی پاکستان تهاجمی را علیۀ تندروان در ان منطقه براه انداخته است.

تندروان با بم گزاری و گلوله باری در سراسر کشور انتقام گرفته اند.

در سایر مناطق، مقامات امنیتی پاکستان میگویند در دومین حمله توسط یک طیارۀ بودن پیلوت طی دو روز گذشته، حد اقل سه تندرو کشته شده است.

مقامات میگویند طیارۀ بدون پیلوت بروز جمعه راکتی را بر یک موتر که در منطقۀ قبایلی وزیرستان جنوبی در نزدیک سرحد افغانستان سفر میکرد، شلیک نمود.

مقامات و شاهدان عینی گفتند که تندروان متعاقباً محل انفجار را محاصره کرده و اجسادی را که سوخته بود منتقل ساختند.

XS
SM
MD
LG