لینک های دسترسی

گزارش: طالبان مر کز عملیاتی سی آی ای را هدف قرار داد


گزارش های خبری حاکیست که حملۀ انتحاری هفتۀ جاری بر مرکز عملیات محرمانۀ امریکا در منطقه صورت گرفته بود.

مقامات سابق استخباراتی که در جریان گزارشات این واقعه قرار داده شده بودند، بشرط عدم افشای اسمای شان، با رسانه های عمدۀ امریکائی صحبت کردند.

آنها گفتند این پایگاه در ولایت خوست مسؤل جمع آوری اطلاعات در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان و نظارت از مساعی برای قتل رهبران ارشد تندروان عمدتاً توسط طیارات بدون پیلوت میباشد.

این مقامات استخباراتی همچنان گفتند چنین بنظر میرسد که بم گزار انتحاری که ملبس به یونیفورم اردوی افغانستان بود، بحیث مخبر استخدام میشد و ممکن است مورد تفتیش جسمی قرار نگرفته باشد.

ادارۀ استخابارات مرکزی ایالات متحده حملۀ روز چهارشنبه را که باعث قتل هفت تن و جراحات شش تن از کارمندان آن اداره شد، تائید کرد، ولی جزئیاتی فراهم ننمود.

مقامات سابق این اداره گفتند که رئیس پایگاه در جملۀ مقتولین قرار دارد.

گروۀ طالبان مسؤلیت حمله را مدعی گردیده است.

یک سخنگوی طالبان همچنان مسؤلیت یک حملۀ جداگانه را که باعث قتل چهار عسکر و یک ژورنالیست کانادائی در جنوب افغانستان گردید، متقبل شد.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده مراتب تسلیت خود را به سی آی ای ابراز داشته و از آنچه کار فوق العادۀ آن اداره خواند، ستایش نمود.

رئیس جمهور گفت بخاطر خدمات آن اداره توطئه ها مختل شده، امریکائیان از مرگ نجات داده شده و متحدین و شرکای ایالات متحده محفوظ تر بوده اند.

همچنان بروز جمعه یک مقام در ولایت بادغیس افغانستان گفت از اثر اصابت یک موتر بر یک بم کنار جاده، پنج نفر، بشمول دو زن بقتل رسیدند.

در عین زمان، قوای افغانی و بین المللی شام پنجشنبه و صبح روز جمعه چندین عملیات را علیۀ تندروان در سراسر کشور براه انداخته، یک تندرو را کشته و چندین تن دیگر را دستگیر کردند.

مقامات بروز جمعه گفتند که یکی ازین عملیات در ولایت خوست رخ داد که طی آن یک تندرو که به توزیع ماین و سایر مواد منفجره مظنون بود، دستگیر شد.

در یک حملۀ دیگر بر یک محوطه در قندهار تقریباً ۱۰۰۰ کیلوگرام مواد منفجره ضبط گردید.

قوای ائتلاف میگوید برای شهروندان افغانستان طی یک پروگرام جدید که به مردم محل بخاطر اطلاعات شان در مورد ذخایر اسلحه به قوای بین المللی جایزه داده میشود، ۲۰۰ هزار دالر پرداخته شده است.

درین بیانیۀ روز جمعه مقامات میگویند این پروگرام موسوم به عملیات جایزه به طدها اطلاع طی سه ماۀ گذشته منجر گردیده و هاوان، راکت و سایر اسلحه ضبط شده است.

XS
SM
MD
LG