لینک های دسترسی

رد اکثریت اعضای کابینه، توسط ولسی جرگۀ افغانستان


(عکس: AP) ولسی جرگۀ شورای ملی افغانستان اکثریت نامزدان کابینۀ کرزی را رد نموده است.

از جملۀ ۲۴ نامزد صرف هفت تن توسط اعضای ولسی جرگه رای اعتماد اخذ نمودند که نارضائیتی شان را از افراد پیشنهادی آقای کرزی طی آرای محرمانه بروز شنبه نشان میدادند.

در جملۀ رد شدگان اسمعیل خان، وزیر انرژی، یک جنگ سالار سابق بود که به تخطی از حقوق بشر متهم میباشد.

ولسی جرگه همچنان نامزدان عهده های کلیدی عدلیه، اقتصاد و صحت عامه را رد کردند.آنها همچنان یگانه عضو زن کابینه را که وزیر امور زنان بود، رد نمودند.

آقای کرزی میتواند هر یک ازین نامزدان را برای دور دوم رای گیری پارلمانی معرفی نماید ولی اگر بار دیگر رد شوند باید نام تازه ای ارائه گردد.

همچنان بروز شنبه، کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که انتخابات پارلمانی بتاریخ ۲۲ ماۀ می مطابق اول جوزا دایر خواهد شد.

این اعلامیه باوجود فشار بین المللی برای بتعویق افگندن آن الی وقتی که حکومت چارۀ فساد اداری را بنماید، صورت گرفت.فساد اداری به انتخابات ریاست جمهوری ماۀ آگست صدمه زده بود.

وزرایی که رای اعتماد اخذ نمودند:

۱ـ جنرال عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع

۲ ـ محمد حنیف اتمر، وزیر داخله

۳ ـ حضرت عمر زاخیل وال، وزیر مالیه

۴ ـ داکتر غلام فاروق وردک، وزیر معارف

۵ ـ داکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ

۶ ـ محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت

۷ـ وحیدالله شهرانی، وزیر معادن

وزرایی که رد شدند:

۱ـ محمد سرور دانش، وزیر عدلیه

۲ ـ عبیدالله عبید، وزیر تحصیلات عالی

۳ ـ محمد اسمعیل خان، وزیر انرژی و آب

۴ـ عنایت الله بلیغ، وزیر حج و اوقاف

۵ ـ میرزا حسین عبداللهی، وزیر فواید عامه

۶ ـ داکتر سید محمد امین فاطمی، وزیر صحت

۷ ـ داکتر انورالحق احدی، وزیر اقتصاد

۸ ـ انجنیر امیرزی سنگین، وزیر مخابرات

۹ـ غلام محمد ییلاقی، وزیر تجارت

۱۰ ـ ویس احمد برمک، وزیر انکشاف دهات

۱۱ ـ محمد اسمعیل منشی، وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین

۱۲ ـ محمد الله بتاش، وزیر ترانسپورت

۱۳ ـ حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان

۱۴ ـ عنایت الله نظری، وزیر امور مهاجرین

۱۵ ـ سید حامد گیلانی، وزیر امور سرحدات و قبایل

۱۶ ـ خداداد وزیر مبارزه با مواد مخدر

۱۷ ـ انجنیر یوسف پشتون، وزیر انکشاف شهری

XS
SM
MD
LG