لینک های دسترسی

سرنوشت ۵ امریکایی توقیف شده در پاکستان


۵ امریکایی که ماه گذشته در پاکستان به ظن دهشت افگنی در پاکستان دستگیر شدند میگویند، آنها در حقیقت پلان داشتند جهت کمک به مسلمانان دیگر به افغانستان بروند.

این افراد که بروز چهار شنبه در محکمه ظاهر شدند اتهامات را که آنها با گروه های تندرو و القاعده ارتباط قایم نموده و قصد داشتند در پاکستان حملاتی را براه باندازند، رد میکنند.

بعضی ها میگویند آنها میخواستند به افغان ها کمک های صحی و مالی فراهم سازند.

ولی اسوشیتد پرس میگوید، در هنگامیکه آنان وارد محکمه در سرگوده میشدند، یکی از آنها فریاد کشید که "ما دهشت افگن نیستیم. ما جهادی هستیم و جهاد دهشت افگنی نیست."

محکمه امر کرده است که این افراد دو هفته دیگر در توقیف باشند تا پولیس فرص پیدا نماید که قضیه آنان را ترتیب دهد.

پولیس آنها را متهم ساخته است که این افراد کوشش میکردند با گروه های غیر قانونی، برای راه اندازی حمله در پاکستان، ارتباط قایم سازند.

XS
SM
MD
LG