لینک های دسترسی

امریکا: استخبارات در افغانستان به تغیرات اساسی نیاز دارد


رئیس استخبارات نظامی ایالات متحده در افغانستان میگوید ادارات استخباراتی ایالات متحده بیشتر روی جمع آوری معلومات در مورد گروه های شورشی متمرکز بوده و در حالی روی مردم افغانستان کمتر توجه میکنند که قوای بین المللی میخواهد حمایت آنها را دریابند.

جنرال مایکل فلین در گزارش جدیدی در مورد کوتاهی های اسختباراتی، گفت رهبران ارشد امریکایی تا هنوز معلومات درست را بدست نمی آورند تا تصمیم گیرند، و رسانه های خبری عمدتاً موضوعات را به پیش میبرند.

گزارش میرساند، بعد از هشت سال حضور استخباراتی ایالات متحده در افغانستان، قوای اسختباراتی تا هنوز قادر نیست به سوالات بنیادی در مورد مردم افغانستان پاسخ گویند و نمیتواند به قوای ناتو وامریکایی در مورد محیط کاری خود معلومات ارائه کنند.

نویسندگان میگویند اساس گزارش مصاحبه با صد ها مامور برحال و سابقۀ استخباراتی میباشد. هدف آن ارزیابی ارتباط استخبارات ایالات متحده در استراتیژی ضد شورش گرایی در افغانستان میباشد. گزارش پیشنهادات مشرحی را بخاطر تغیر عملیاتی استخبارات امریکا تقدیم میکند.

درعین حال، مامورین امریکایی گفتند انفجار دهندۀ انتحاری که هفت کارمند ادارۀ استخبارات مرکزی امریکا را همراه با یک مامور استخباراتی اردن در شرق افغانستان به قتل رسانید، یک مخبر اردنی امریکا بود که با القاعده کار میکرد.

مامورین برحال و سابقۀ استخباراتی شخص انتحاری را حمام خلیل ابومولال البلاوی معرفی نموده اند. او 36 سال داشته و داکتر نیز بود.

XS
SM
MD
LG