لینک های دسترسی

منع ایرانی ها از تماس با تعداد زیاد رسانه ها


یک آژانس نمیه رسمی ایران گزارش میدهد که حکومت ایرانی ها را از تماس گرفتن با 60 سازمان، بشمول صدای امریکا و بی بی سی منع ساخته است.

پرس تی وی از قول معاون وزارت استخبارات در امور خارجی نقل میکند که آن سازمان ها در تحریک خشونت بعد از انتخابات سهیم بوده اند.

روز دوشنبه، هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده گفت نشانه های روز افزون سرکوبی بیرحمانۀ فعالین مخالفین را بروز میدهد.

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران بیانات کلنتن را روز سه شنبه رد نموده، گفت تعدادی از کشور های غربی آنانی را تعقیب میکنند که نمایندۀ مردم ایران نیستند.

XS
SM
MD
LG