لینک های دسترسی

اشتراک احمدی نژاد در افتتاح پایپ لاین ترکمنستان ایران


محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران جهت اشتراک در مراسم افتتاحیۀ پایپ لاین گاز طبیعی به ترکمنستان سفر نموده که این پروژه انتقال گاز را به ایران تقویت خواهد بخشید.

آقای احمدی نژاد روز سه شنبه به عشق آباد، مرکز ترکمنستان عزیمت کرد و با قربانقُلی بیردی محمدوف، رئیس جمهور ملاقات کرد.

قرار است دو رهبر یک پایپ لاین را روز چهارشنبه افتتاح کنند که ترکمنستان را قادر خواهد ساخت انتقال گاز ترکمنستان را به ایران دوبرابر ساخته به 20 میلیارد متر مکعب خواهد رساند.

گاز این پایپ لاین 30 کیلومتری از ذخیرۀ گرفته خواهد شد که معمولاً برای روسیه نگهداری شده بود. ترکمنستان تلاش دارد برای صادرات گاز به کشور های دیگر بازاریابی نماید بخاطریکه طی سال گذشته روسیه تورید گاز را بشکل قابل ملاحظۀ کاهش داد.

ترکمنستان دومین کشور آسیای مرکزی در سفر رئیس جمهور ایران میباشد. او روز دوشنبه جهت ملاقات با امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجکستان به آن کشور سفر نموده بود.

XS
SM
MD
LG