لینک های دسترسی

گشایش دوبارۀ سفارت ایالات متحده در یمن


سفارت ایالات متحده در یمن میگوید بعد از آنکه قوای یمنی با تهدید امنیتی موفقانه مقابله نمودند که بخاطر آن سفارت برای دو روز مسدود شده بود، سفارت دوباره آغاز بکار نمود.

ماموریت ایالات متحده در صنعا میگوید یمن با اجرای عملیات ضد دهشت افگنی بروز دوشنبه در شمال صعنا، نگرانی مشخص را حل نمود.

سفارت برتانیه نیز روز سه شنبه در صنعا دوباره آغاز بکار نمود، ولی خدمات عامه را به حال تعلیق قرار داده است.

ایالات متحده و برتانیه سفارت آن دو کشور را روز یکشنبه در بخاطر هشداریۀ حملۀ القاعده مسدود ساختند. یمن میگوید قوای آن دو عضو القاعده را در عملیات روز دوشنبه به قتل رسانیده است که مسول آن تهدید بودند.

حکومت یمن همچنان دستگیری پنج عضو مظنون القاعده را روز سه شنبه در مرکز و منطقۀ غربی اعلام نمود.

XS
SM
MD
LG