لینک های دسترسی

بقول هالبروک در سال ۲۰۱۰ اولویت عملیۀ مصالحه است


نمایندۀ خاص ایالات متحده برای افغانستان میگوید واشنگتن در نظر دارد که توجۀ خود را بر تعمیم و ترویج مصالحه بین حکومت افغانستان و عناصر اعتدالی طالبان متمرکز سازد.

ریچارد هالبروک طی سخنرانی روز پنجشنبه در نهاد بروکنز در واشنگتن گفت این که عملیۀ مصالحه در سال ۲۰۱۰ یک اولویت قرار گیرد، حتمی است ورنه پیروزی از دست میرود.

هالبروک در مورد پاکستان گفت که قوای نظامی آن کشور سال گذشته در وادی سوات بر طالبان پاکستانی صدمات زیادی وارد نمود و همچنان علیۀ شورشیان در وزیرستان جنوبی اقدام کرد.

او گفت که واشنگتن در مورد فعالیت های شبکۀ حقانی متحد طالبان و گروۀ حکمتیار، که در سرحد بین افغانستان و پاکستان مستقر است، نگرانی عمیق دارد.

او علاوه کرد که ایالات متحده در صدد آن است که بهر طریقۀ ممکن به پاکستان و مردم آن کمک کند.

XS
SM
MD
LG