لینک های دسترسی

ارائۀ فهرست دوم اعضای کابینۀ افغانستان


(عکس: AP) حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان بار دیگر کوشش میکند تا کرسی های کابینه را پر نماید و امیدوار است دومین دستۀ نامزدان از ولسی جرگه رای اعتماد بگیرند.

آقای کرزی اسمای ۱۶ کاندید جدید را، بشمول زلمی رسول، بحیث وزیر خارجه به پارلمان فرستاد.

توقع میرود قانون گزاران افغانستان قبل از رای گیری روی این فهرست، در مورد برای چندین روز مباحثه کنند.

هفتۀ گذشته، ولسی جرگۀ مجلس شورای ملی افغانستان ۱۷ تن از ۲۴ وزیر پیشنهادی کرزی را، بشمول اسمعیل خان، وزیر انرژی، رد نمود.

رهبر افغانستان کسی را بحیث جانشین اسمعیل خان، جنگ سالار سابق، که به تخطی از حقوق بشر متهم بود، معرفی نکرده است.

اعضای ولسی جرگه همچنان یگانه زنی را که بحیث وزیر امور زنان پیشنهاد شده بود، رد نمودند.

وقتی آقای کرزی کابینۀ اول را معرفی کرد کسی را به کرسی وزارت خارجه تعیین ننموده بود.

در هفتۀ جاری حامد کرزی، رئیس جمهور به شورای ملی هدایت داده بود تا رخصتی زمستانی خود را بتعویق اندازد تا در مورد فهرست دوم وزرای پیشنهادی رای گیری نماید.

ایالات متحده و سایر کشورها بر آقای کرزی فشار وارد میکنند تا کابینۀ خود را قبل از کنفرانس مجوزۀ ماۀ جاری کشورهای کمک دهنده در لندن، تشکیل دهد.

آقای کرزی طی مصاحبه با تلویزیون الجزیره که بروز جمعه منتشر شد، گفت در کنفرانس لندن از جامعۀ بین المللی خواستار پول بیشتر نخواهد شد.

او میگوید در عوض ازانها خواهد خواست تا توقیف افغان ها را متوقف ساخته و تلفات اهالی را کاهش دهند.

او همچنان از سابقۀ خود مدافعه نموده و افغانستان را نمونۀ خوبی برای دیموکراسی خواند.

از وقتی که آقای کرزی در انتخابات آگنده از تقلب، برای دور دوم انتخاب شد، کشورهای غربی از وی تقاضا کرده اند تا جلو فساد اداری را بگیرد.

آقای کرزی گفت باوجود موجودیت بیش از ۱۰۰ هزار عسکر خارجی در افغانستان، او مجبور نیست که اسباب رضائیت جامعۀ بین المللی را فراهم نماید.

وزرای پیشنهادی:

1 . داکتر زلمی رسول ، وزیر پیشنهادی خارجه

2 . حبیب الله غالب ، وزیر پیشنهادی عدلیه

3 . داکتر محمد هاشم عصمت اللهی ، وزیر پیشنهادی تحصیلات عالی

4 . داکتر محمد یوسف نیازی ، وزیر پیشنهادی حج و اوقاف

5 . انجنیر محمد بشیر لعلی ، وزیر پیشنهادی فواید عامه

6 . داکتر ثریا دلیل ، وزیر پیشنهادی صحت عامه

7 . عبدالهادی ارغندیوال ، وزیر پیشنهادی اقتصاد

8 . محمد هادی حکیمی ، وزیر پیشنهادی تجارت و صنایع

9 . جار الله منصوری ، وزیر پیشنهادی احیا و انکشاف دهات

10 . آمنه افضلی ، وزیر پیشنهادی کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین

11 . انجنیر عبدالرحیم اوراز ، وزیر ترانسپورت و هوا نوردی

12 . پلوشه حسن ، وزیر پیشنهادی امور زنان

13 . انجنیر عبدالرحیم ، وزیر پیشنهادی امور مهاجرین

14 . ارسلا جمال ، وزیر پیشنهادی امور سرحدات و قبایل

15 . ضرار احمد مقبل ، وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر

16 . انجنیر سلطان حسین سارع ، انکشاف شهری

XS
SM
MD
LG