لینک های دسترسی

مولن: ضرورت استخدام متخصصین برای افغانستان و پاکستان


یک مامور ارشد ایالات متحده میگوید، برای تغییر دادن وضعٍ در حالٍ وخامت در افغانستان و پاکستان، تاسیس هیتی از متخصصین نظامی در این دو کشور از اولویت های مقدم اوست.

جنرال مایک مولین، ریس عمومی ارکان حرب ماه ها است که برای تشکیل گروهی بیش از ۷۰۰ مامور و عساکر سابقه داریکه برای چندین سال روی موضوع افغانستان و پاکستان تمرکز داشته باشند، در حال کار بوده است.

مولن، بروز جمعه طی سخنرانی اش به عساکریکه در کالج نیول وار در نیوپروت رود آیلند تحصیل میکنند گفت، این موضوع مهمتر از همه مسایل دیگر امنیتی است.

در حال حاضر این اولویت مقدم من است. من هر روز در جنگ عسکر خود را از دست میدهم. و واضح بگوییم که نسبت به این مسله، هیچیزی دیگری مهمتر نیست.

مولن میگوید با ده ها هزار عسکریکه در افغانستان جان شان در خطر است، تشکیل گروهی از افرادیکه با منطقه آشنایی داشته و با سهولت بتوانند کار کنند، ضرورت اشدی موجود است.

و از کسانیکه در ایالات متحده مستقر اند میخواهد تا روی منطقه متمرکز باقی بمانند و با عساکریکه تازه اعزام شده اند، کمک کنند.

ستراتیژی تازه براک اوباما، ریس جمهور ایالات متحده، خواهان استقرار فوری عساکر و تغییر در کار با این هدف است که حد اقل کار برای توقف دادن پیروزی های تندروان تا آخر سال جاری آغاز گردد.

مولین میگوید این به این معنی است که او به افرادی ضرورت دارد که به تمرینات چندین ماهه قبل از اعزام و چند ماه دیگر برای شناخت وضیعت، نیاز ندارند.

برای افغانستان و پاکستان وقت یک موضوع نهایت مهم است. و من به افرادی ضرورت دارم که برای رفتن و کار به این کشور ها به آمادگی کمی ضرورت دارند. و این موضوع لسان، موضوع فرهنگ، و سفر و تجارب سابقه میباشد.

گروهی افغانستان و پاکستان قبلا روی هر دو جناح کار میکند، و کار در حال پیشرفت است. جنرال مولن در یک اعلامیه رسمی برای سال بعد که در ماه دسمبر نشر شد، عملیات افغانستان از

اولویت مقدم خود شمرده نموده است.

او میگوید: "ما باید درین جنگ از بهترین استعداد های خود استفاده کنیم." او میگوید او خالیگاه در کارمندان خود را قبول دارد، اگر این افراد در تیم افغانستان و پاکستان ضرورت باشند و او از مقامات ارشد خواهش دارد تا عین کار را انجام دهند.

جنرال مولین همچنان اشاره میکند که ادامه حمایت این مساعی کار آسانی نخواهد بود - قسما بخاطر این که این کار تقاضای مهارت و تجارت مختلطی را دارد – تجاربی در اردو ارزشی زیادی داشته است، مخصوصا وقتی تصمیم گرفته میشود که کی باید به مقامات بلند تر ارتقا نماید.

این افراد باید در قسمت لسان، فرهنگ، سیاست های محلی و ستراتیژی وسیع نظامی، به تناسب مهارت های سابقه مانند تکیتک در میدان جنگ و موانور های بحری، باید متخصص باشند.

ما باید این نوع افراد را ترویج نماییم و باید رهبران و افرادی داشته باشیم که آن را درک کنند و بشناسند.

این نسبت به طرق سابقه یک طریقه کاملا متفائتی است. و ما وقت زیادی در دست نداریم. زمان سریع به پیش میرود. من به افرادی ضرورت ادارم که تجربه دارند و برای تمرین به وقت زیادی ضرورت ندارند. کسانیکه ماموریت را به شکل فوری به پیش ببرند.

مولین میگوید چندین موسسه وزارت دفاع که از جنگ افغانستان و مساعی کمک به پاکستان برای مبارزه علیه تندروان حمایت میکنند در سال ۲۰۱۰ به کار خود ادامه خواهند داد.

ولی با وجود این مساعی، اسناد رهنمای مولین خواهان تمرکز بیشتر است و میگوید "کار کرد های روزانه ما با سرعت جنگ هماهنگ نیست."

XS
SM
MD
LG