لینک های دسترسی

Breaking News

مدافعۀ رئیس سی آی ای از آن اداره در قبال حمله خوست


(عکس: AP) رئیس ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده از ادارۀ خود بمقابل این اتهامات مدافعه نمود که فروگذاشت در وظیفه بمرگ هفت مامور آن اداره طی یک حملۀ انتحاری ماۀ گذشته در افغانستان منجر گردید.

لیان پنتا طی مقاله ای که بروز شنبه در روزنامۀ واشنگتن پوست منتشر شد مینویسد که عمال سی آی ای، مانند عساکر باید در مقابل شدن با دشمن تبه کار خطر را قبول کنند و بعضاً بهای گزافی را بپردازند.

او میگوید این عمال از احتیاط زیادی کار گرفتند و خاطر نشان ساخت که این حمله کننده دور از سایر منسوبین استخباراتی متوقف ساخته شد و قبل ازانکه مورد تفتیش قرار گیرد بم خود را منفجر ساخت.

وسایل نشراتی از قول مقامات استخباراتی گزارش داد که بم گزار یک داکتر اردنی و جاسوس دو طرفۀ القاعده بود.

پنتا میگوید سی آی ای نمیتواند در مورد پیروزی های عمدۀ خود علناً صحبت کند ولی این پیروزی ها علت حملۀ متقابل دشمن است.

او گفت که آن سازمان با ادامۀ عملیات های دلیرانه و بیباکانۀ خود از عمال فقید ستایش و تمجید میکند.

XS
SM
MD
LG