لینک های دسترسی

سناتوران امریکایی در مورد پیشرفت در جنگ در افغانستان


میچ میکانل، رهبر حزب اقلیت در سنا و چندین تن از سناتوران جمهوری خواه دیگر در کانگرس، پس از برگشت شان از سفری به افغانستان و پاکستان، کنفرانس مطبوعاتی را دایر نمودند.

آنها میگویند قوای ناتو و امریکا در افغانستان پیشرفت میکنند، ولی رهبران اردوی امریکا در مورد پالیسی های حکومت اوباما مبنی بر حفاظت از حقوق دشمنان توقیف شده محارب، مغشوش اند.

میچ میکانل، رهبر حزب اقلیت درمجلس سنا و چندین تن از سناتوران جمهوری خواه و نمایندگان، در سفر شان به افغانستان و پاکستان با حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان و یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان و رهبران نظامی پاکستان و ایالات متحده ملاقات نمودند.

میکانل گفت پیشرفت و امنیت بهتر در همه ساحاتی که قوای امریکایی حضور دارند، مشهود بود.

او گفت ولی در صحبت هایش با رهبران نظامی ایالات متحده و عساکر این را درک کرد که آنها در قسمت بر خورد با دهشت افگنان توقیف شده مغشوش میباشند.

"کارمندان رده های بالا وپائین اردوی امریکا که ما همرایشان صحبت کردیم، نمی دانند که با دهشت افگنی که دستگیر میگردد، چه باید بکنند"

سناتور میکانل ریس جمهور اوباما را متهم ساخته و میگوید که او خود را با حقوق زندانیان در داخل و خارج امریکا مشغول ساخته است. و به گفته او این یک راه نادرست و خطر ناک است.

"این نوع مشغولیت در امریکا بشکل واضحی دیده میشود. مثال آن شخص متهم به انفجار ناکام در ۲۵ دسمبر است - که عوض سپردن ان شخص به اردو برای تحقیق، او را به محکمه های جنایی فرستاده و به او گفته اند که میتواند وکیل مدافع داشته باشد. این نوع طرز فکر به نظر من در جنگ علیه دهشت افگنی نهایت خطرناک است."

رئیس جمهور پس از احراز قدرت امر کرد که مقررات ضد شکنجه ادامه یابد و حکم نمود که زندان گوان تانامو باید ظرف یک سال مسدود گردد. حالا حکومت میگوید چنین کاری انجام نخواهد یافت، زیرا حکومت در قسمت پیدا نمودن محلی که بقیه زندانیان باید به آن انتقال یابند، مشکلاتی دارد.

گفته میشود که بعضی از مظنونین دشت افگن که در میدان جنگ در خارج دستگیر میگردند ممکن است به محکمه های ملکی امریکا آورده شوند. و برخی از اعضای کانگرس این نظریه را رد کرده اند، زیرا کارمندان نظامی شاید مجبور گردند برای این دهشت افگنان حقوق شان را بخوانند.

موسسات حقوق بشر از حکومت اوباما بخاطر حفظ پالیسی حکومت بش مبنی بر عدم موجودیت حقوق برای توقیف شدگان در افغانستان انتقاد نموده است.

سناتور میکانل و سناتوران جمهوری خواه دیگر از اوباما در قسمت طرح خروج قوای امریکا در تابستان سال ۲۰۱۱ نیز انتقاد نمودند.

سناتور جمهوری خواه مایک کارپو گفته است که مردم در افغانستان و پاکستان در قسمت تعهد طویل المدت امریکا در این دو کشور شک دارند.

"در مورد اینکه ایالات متحده ماموریت خود را درین کشور ها پایان خواهد داد یا نه، نگرانی وجود دارد. و این باعث نگرانی در پاکستان و افغانستان شده است."

سناتور کارپو گفته است اگر مردم در افغانستان و پاکستان به این فکر باشند که قوای نظامی امریکا و کارمندان امور امداد به این کشور ها برای مدت طولانی باقی نخواهد ماند، آنها درزمینۀ برخاست علیه طالبان هراس خواهند داشت.

سناتور میکانل گفت او با هر کسی که صحبت کرده برایش گفته است که خروج قوای ایالات متحده وابسته به وضعیت در آن وقت است.

XS
SM
MD
LG