لینک های دسترسی

ورود کمکهای بین المللی برای زلزله زده گان هاییتی


(عکس: AFP) کشورهای کمک کننده از سراسر جهان درحال ارسال تیم های نجات، داکتران، و مایحتاج مواد غذایی اضطراری به هاییتی می باشند، جایی که بسیاری از اجساد در سرک های پورتا پرینس پایتخت آن کشور بعد اززلزله قوی روز سه شنبه در سرک های باقی است.

عکس های زلزله در هایتی

طیارات درحال انتقال عمله و مایتاج از ایالات متحده، چین، هسپانیه و کشورهای دیگر به هاییتی مواصلت کرده اند. درحالی که بسیاری از کشورهای دیگر به کمک تعهد کرده اند.

بیم آن می رود دهها هزار نفر از اثر زلزله 7 درجه به مقیاس ریکتر جان شان را ازدست داده باشند درحالی که تعداد بی شمار دیگر در زیر مخروبه ها گیرمانده اند.

خدمات آب آشامیدنی، برق و مخابرات به شدت قطع شده، مساعی امداد را پیچیده ساخته است.

زلزله پورتا پرینس را ویران کرد و شفاخانه های اصلی را خراب کرد. یک تیم از داکتران کوبایی تا کنون درحال کار درهاییتی هستند درحال تداوی زخمی شدگان می باشند، و گروه امدادی داکتران بدون سرحد مراکز طبی را درون خیمه ها برپا کرده اند.

قصرملی و دفاتر مرکزی نمایندگی ملل متحد درهاییتی نیز ویران شده اند.

بان کی مون منشی عمومی ملل متحد مرگ 16 پرسونل فعال خویش در هاییتی را تایید کرد. اما حداقل 150 نفر بمشول هدی انابی، رییس نمایندگی ملل متحد درهاییتی درفهرست این قربانیان ذکر نشده است.

XS
SM
MD
LG