لینک های دسترسی

۱۰ شورشی در قندهار کشته شدند


قوای بین المللی و افغان در حملات هوایی و زمینی در ولسوالی پنجوائی ولایت کندهار ۱۰ شورشی را به قتل رسانیده اند. پنج تن دستگیر شده است.

قوای بین المللی کمک به امینت میگوید عساکر آن یک هزار و پنجصد کیلوگرام چرس و هروئین را همراه با ده ها هزار دالر پول نقد و سنگ های قیمتی درین عملیات بدست آورده اند.

آیساف میگوید پول نقد به مقامات محلی تسلیم گردیده و مواد مخدر حریق شده است.

در عین حال، یک غیر نظامی روز یکشنبه زمانی توسط عساکر آیساف به قتل رسیده که موتر او به کاروان قوای خارجی در ولایت هلمند نزدیک گردید.

آیساف میگوید عساکر آن چنیدن بار به جالی پیش روی موتر شلیک نمودند تا واسطه متوقف شد. گلوله به سینۀ فرد ملکی اصابت کرده بود و چند ساعت بعد از آن از پا در آمد که جهت تداوی به پایگاه نظامی امریکا منقل شده بود.

XS
SM
MD
LG