لینک های دسترسی

اعضای پارلمان افغانستان به رخصتی های زمستانی رفتند


اعضای پارلمان افغانستان قبل از تصویب تقریباً مناصفۀ کابینۀ پیشنهادیی رئیس جمهور حامد کرزی به رخصتی های زمستانی رفتند.

قانونگزاران دوباره اکثریت نامزد وزیران آقای کرزی را رد کردند.

وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری گفت بعد از آنکه قانونگزاران از رخصتی در ماه فبروری برگردند، آقای کرزی وزرای جدید را پیشنهاد خواهد نمود.

روز شنبه، پارلمان از جمع ۱۷ وزیر پیشنهادی، ۱۰ تن آنرا رد نموده، آنها را فاسد و ناشایسته خواندند.

ایالات متحده و سایر کشور ها رهبر افغانستان را تحت فشار قرار داده اند تا قبل از کنفرانس بین المللی کمک کنندگان در اواخر ماه جاری در لندن، حکومت خود را تشکیل دهد.

آقای کرزی گفت از تصمیم پارلمان بخاطر رد اکثریت نامزدان پیشنهادی او متأسف میباشد. ولی، قانونگزاران افغان به وزرای پیشنهادیی عدلیه و خارجه رای اعتماد دادند.

در انکشاف دیگری بروز یکشنبه، وحید عمر گفت آقای کرزی در کنفرانس لندن در مورد جذب تندروان مسلح طالبان در حکومت مرکزی صحبت خواهد کرد.

او گفت برای تندروانی که تصمیم گیرند در حکومت سهیم شوند، معیشت مناسب فراهم خواهد گردید.

XS
SM
MD
LG