لینک های دسترسی

گزارش زنندۀ ملل متحد در مورد فساد اداری در افغانستان


یک گزارش جدید ملل متحد میرساند که عاید فساد اداری در افغانستان با تجارت مواد مخدر یکسان میباشد.

یک گزارش منتشرۀ روز سه شنبۀ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد میرساند که طی یک سال گذشته افغان ها دو نیم میلیارد دالر را رشوت داده اند. مامورین ملل متحده تخمین میکنند که تجار های مواد محدر در عین مدت 2.8 میلیارد دالر عاید داشته اند.

انتونیو ماریا کوستا، مسول بخش جرایم و مبارزه با مواد مخدر ملل متحد میگوید نظر پرسی هفت هزار و شش صد افغان دریافته است که بدون پراخت رشوت امکان ندارد به خدمات عامه دستیابی صورت گیرد.

گزارش همچنان دریافته است که مناصفۀ افغان هایکه از ایشان سوال شده، گفته اند حد اقل به یک مامور حکومتی رشوت داده اند، و اکثریت مامورین این تقاضا را در ملای عام نموده است.

به اساس آن نظر پرسی، درحدود 25 در صد رشوه به عساکر پولیس و یا مامورین محلی پرداخت شده است.

XS
SM
MD
LG