لینک های دسترسی

اعتراضات  در غزنی بعد از کشته شدن 4 نفر در حملۀ ناتو


روستاییان در افغانستان به کشته شده چهار نفر در حمله شبانۀ قوای تحت رهبری ناتو اعتراض کردند.

حداقل یک صد نفر در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی بروز پنجشنبه دراعتراض به حمله یی به جاده ها سرازیر شدند که آنها می گویند افراد ملکی درآن کشته شدند.

شاهدان عینی گفتند سه تن ازقربانیان متعلق به اعضای یک خانواده بودند.

ناتو کشته شدند افراد ملکی در آن حمله را تکذیب کرد و گفت چهار فرد ملکی در میان شورشیان بودند. ناتو گفت حمله توسط قوای افغان اداره شد و برای دستگیری یک قومندان عالی رتبه طالبان طراحی شده بود.

ناتو گفت یکی از چهار تن از کشته شدگان پسری 15 ساله یی بود که بعد از گرفتن اسلحۀ یک عسکر خدمتی، بر او شلیک شد.

بروز چهارشنبه، هیاتی مشترک از مقامات افغان و ملل متحد پلانی را برای افزایش قابل توجه تعداد قوای امنیتی و پولیس افغانستان به تصویب رسانیدند.

پلان متذکره تقاضای توسعه تعداد عساکر اردو تا تقریبا 70 هزار نفر را تا ختم سال آینده دارد که درمجموع شمار عساکر به 172 نفر خواهد رسید. آن پلان همچنین تقاضای افزایش شمار قوای پولیس افغان را تا 40 هزار نفر در عین زمان دارد که مجموع قوای پولیس را به 134 هزار نفر می رساند.

پلان مذکور توسط اداره مشترک نظارت و انسجام، قبل از کنفرانس بین المللی کشورهای کمک کننده درمورد افغانستان آشکار گردید. قرار است این کنفرانس بتاریخ 28 جنوری در لندن دایر گردد.

XS
SM
MD
LG