لینک های دسترسی

اعلام استراتیژی ملکی ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان


هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده روز پنجشنبه استراتیژی ملکی را برای افغانستان و پاکستان اعلام نمود که هدف آن افزایش اعزام متخصصین ملکی در منطقه میباشد.

طرح جدید در تطابق با استراتیژی جدید نظامی رئیس جمهور براک اوباما میباشد که در ماه دسمبر اعلام گردید. هدف آن اعزام 30 هزار عسکر امریکایی به افغانستان به منظور معکوس ساختن دست آورد های تندروان میباشد.

در افغانستان، استراتیژی شامل طرح افزایش همکاری های اقتصادی، خصوصاً در بخش زراعت، ایجاد اشتغال، انکشاف حکومت داری، و ادغام شورشیان از میدان جنگ به زندگی عادی میباشد. طرح جدید خواهان افزایش متخصصین ملکی، فراتر از یک هزار کارمندی است که باید در ماه جاری به افغانستان اعزام شوند.

کلنتن، حین معرفی گزارش گفت، درحالیکه مأموریت نظامی ایالات متحده برای همیشه ادامه نخواهد یافت، امریکا بر ایجاد مشارکت دائمی با افغانستان و پاکستان متعهد میباشد. او این طرح را طرز مکمِل حکومت، و بهترین روش برای استقرار ثبات در منطقه خواند.

این گزارش توسط ریچارد هولبروک، فرستادۀ خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان ترتیب شده است.

XS
SM
MD
LG