لینک های دسترسی

پیشنهاد کرزی برای پرداخت پول به طالبان جهت پیوستن به حکومت


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان میگوید در نظر دارد برای جنگجویان طالب پول و شغل پیشنهاد نماید تا آنها به زندگی ملکی برگردند.

کرزی، رئیس جمهور افغانستان طی مصاحبه ای با بی بی سی گفت این پلان را جامعۀ بین المللی تمویل خواهد کرد.

او گفت برتانیه و ایالات متحده در کنفرانس لندن در هفتۀ آینده پشتیبانی شان را ازین پلان اعلام خواهند کرد.

رهبر افغانستان گفت جاپان نیز حمایت مالی خود را اعلام خواهد نمود.

آقای کرزی گفت پشتیبانان گروۀ طالبان که اعضای القاعده و سایر گروه های دهشت افگن هستند، درین پروگرام پذیرفته نخواهند شد.

رئیس جمهور افغانستان گفت طالبان در حال حاضر به رضاکاران خود بیشتر ازانچه میپردازد که حکومت افغانستان توان پرداخت به عساکر را دارد.

این رهبر افغانستان بخاطر انتخابات ریاست جمهوری ماۀ آگست که بوسیلۀ تقلب لکه دار شده بود، مورد انتقادات شدید قدرتهای غربی قرار گرفته است.

او به بی بی سی گفت متحدین غربی اش با انتخابات رویۀ خیلی بدی کردند.

اما او گفت که اکنون به قدرت های غربی اعتماد دارد.

XS
SM
MD
LG