لینک های دسترسی

ناتو دیپلومات برتانوی را نمایندۀ ملکی افغانستان تعیین کرده است


دپلومات های ناتو میگویند آن سازمان دفاعی یک دیپلومات برتانوی را بحیث نمایندۀ ملکی افغانستان تعین کرده که مسولیت هماهنگی امور ملکی-نظامی را به عهده دارد.

مامورین میگویند مارک سِدویل شام سه شنبه (به وقت محل) در بروکسل توسط اندریس فو رسموسن، منشی عمومی ناتو معرفی خواهد شد.

این دپلومات ۴۵ ساله، که مفتش مهمات ملل متحد در عراق کار میکرد، از سال گذشته بدین طرف بحیث سفیر برتانیه در کابل خدمت مینمود.

او جاگزین فیرنندو جینتیلینی، از ایتالیا میشود که از دو سال بدین سو درین سمت کار مینمود.

این تقرر دو روز قبل از برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان صورت میگیرد. قرار است اشتراک کنندگان کنفرانس لندن در مورد طرح استراتیژی های تقویۀ حکومت کابل بحث نمایند.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان و سایر مامورین افغان قرار است درین کنفرانس اشتراک نمایند.

XS
SM
MD
LG