لینک های دسترسی

ایالات متحده از پلان حکومت افغانستان حمایت میکند


ایالات متحده از پلان حکومت افغانستان مبنی بر اینکه طالبان سلاح خود را به زمین گذاشته و به جامعه بپیوندند، حمایت نموده است.

ریچارد هولبروک، نماینده خاص ایالات متحده بروز چهار شنبه ازین پلان اظهار حمایت کرد.

توقع میرود ریس جمهور حامد کرزی تفصیلات بیشتری در مورد این پلان را در کنفرانس لندن پیشکش نماید.

هولبروک در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت هر طالبی که به جامعه افغانستان میپیوندد، باید سلاح خود را به زمین گذاشته و ارتباطات خود را با القاعده قطع نماید.

او علاوه کرد که پالیسی های غیر قابل قبول طالبان، مخصوصا رویۀ نادرست شان با زنان باید مورد بحث قرار گیرد.

در واشنگتن وزارت دفاع ایالات متحده گفت، ایالات متحده کوشش دارد که بفهمد که کدام یک از مقامات میانه رو طالبان ممکن است در ساختار سیاسی افغانستان شامل گردند.

جف موریل سخنگوی وزارت دفاع گفت، نقش ایالات متحده در افغانستان استفاده از قوا برای این است که جنگجویان طالبان و حامیانشان را تحریک نماید که شامل پروسه صلح گردند.

توقع میرود وزرای ۶۰ کشور، در لندن روی با ثبات سازی افغانستان مذاکره کنند.

حامد کرزی میگوید افغانستان میخواهد مسئولیت را تدریجا از دوش شرکای بین المللی خود کم سازد.

با وجود بیانات وسیع در مورد آیندۀ نقش اعضای طالبان در حکومت افغانستان، صفحه انترنتی طالبان بروز چهار شنبه در قسمت پیشرفت کنفرانس لندن اظهار شک نموده و آن را ضیاع وقت خواند.

کرزی هشدار داده است که تدابیر نظامی به تنهایی نمی تواند کشورش را با ثبات سازد.

رئیس جمهور افغانستان شام چهار شنبه به لندن رسیده و بصورت فوری با گوردن براون، صدر اعظم برتانیه ملاقات های را انجام داد.

همچنان عبدالله عبدالله، کاندید سابق ریاست جهوری افغانستان بروز چهار شنبه گفت، کنفراس لندن توجه لازمه را به افغانستان سوق خواهد داد. ولی او اظهار شک کرد که کنفرانس بتواند توقعات مردم افغانستان و جامعه بین المللی را بر آورده سازد.

همچنان در نیویارک، بان کی مون، سر منشی ملل متحد دیپلومات سابقه دار سویدنی، ستفان دی میستورا را نماینده خاص خود در افغانستان مقرر ساخته است. میستورا جانشین کای آیدی خواهد شد. کای آیده در ماه ماچ از سمتش کنار میرود.

XS
SM
MD
LG