لینک های دسترسی

کشته شدن پنج تندرو درتبادله آتش اسلحه


عساکر افغان با حمایت هلی کوپترهای ناتو به یک تبادله آتش اسلحه هشت ساعته باتندروان مظنون درولایت هلمند، سنگرطالبان خاتمه دادند.

مقامات افغان می گویند حداقل پنج تندرو مظنون بروز جمعه درجریان حمله در لشکرگاه کشته شدند. چهار تن ازاعضای قوای امنیتی افغان نیز زخمی شدند.

تحقیق کنندگان می گویند تبادله آتش اسلحه بعد ازآن شروع شد که تندروانی که واسکت های انتحاری برتن داشتند یک تعمیر تحت ساختمان را درنزدیکی ادارات حکومتی تسخیر کردند. این حادثه عین واقعه حمله بر کابل دراوایل ماه میلادی است که طالبان با پوشیدن واسکت های انتحاری حداقل پنج نفر را در حمله به تعمیرات حکومتی کشتند.

یوسف احمدی، سخنگوی طالبان مسئولیت حادثه روز جمعه را قبول کرده گفت هفت حمله کننده انتحاری درآن دخیل بودند.

درهمین حال، ناتو می گوید قوایش یک ملای افغان را که درحال رانندگی بود کشتند. آن حادثه اعتراضاتی را درخارج پایگاه نظامی ایالات متحده درپی داشت.

بیانیه ناتو مشعر است یک کاروان اردو بروز پنجشنبه بر آنچه به نظر می رسید واسطه تهدید کننده یی باشد، شلیک کرده یونس را به شدت زخمی کردند که او بعد در شفاخانه جان باخت.

ناتو گفت این قضیه مورد تحقیق قرار دارد، و در عین زمان اقدامات مناسب برای اطمینان دادن از آن که عساکر مطابق پالیسی های تعیین شده برای حفاظت ازافراد غیر نظامی رفتار نمایند، اتخاذ خواهد شد.

XS
SM
MD
LG