لینک های دسترسی

کشته شدن 24 تندرو درپاکستان


مقامات پاکستانی می گویند قوای امنیتی حداقل 24 تن ازتندران مظنون را در حملات هوایی و درگیری ها درنزدیکی سرحد آن کشور با افغانستان کشتند.

مقامات بروز جمعه گفتند حداقل 14 تندرو مظنون و یک عسکر در درگیری های منطقه باجور کشته شدند، این منطقه قبایلی جایی است که شورشیان طالبان حضور داشته اند.

درهمین حال، مقامات می گویند طیارات جنگنده پناهگاه های تندروان مظنون را در منطقه دیگر باجور بمباردمان کردند، حداقل 10 تندرو مظنون را کشتند.

درسایر واقعات، مقامات پولیس می گوید مردان مسلح ناشناس بر گروهی از زائران در کوئطه با اسلحه آتش باری کرده حداقل 3 نفر را کشتند. تحقیق کنندگان می گویند زائرین در راه عزیمت به ایران بودند.

XS
SM
MD
LG