لینک های دسترسی

تکذیب طالبان از ملاقات با ملل متحد


طالباناین گزارشها را تکذیب کرده اند که رهبران آن گروه برای بحث روی آیندۀ صلح در افغانستان با یک مقاما ملل متحد ملاقات کرده است.

طالبان با نشر بیانیۀ روز شنبه گفته اند که گزارشهای چنین ملاقات با کای آیده فرستادۀ خاص ملل متحد برای افغانستان شایعۀ بی اساس است.

بیانیۀ تندروان طالب حاکیست که امتناع آنها از مباحثات صلح ناکامی کنفرانس بین المللی هفتۀ گذشته در لندن بمقصد ثبات بخشیدن به افغانستان را تضمین میکند .یک مقام معرفی نشدۀ ملل متحد که در کنفرانس اشتراک داشت روز پنجشنبه گفت، طالبان با کای آیده روی امکان آغاز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان مذاکره کرده اند.

این مقام گفت ملاقات روز هشتم جنوری در دوبی بر گزار وبنابه تقاضا تندروان روبراه شده بود.

XS
SM
MD
LG